O nás

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Petícia za záchranu všeľudového rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Petícia za záchranu všeľudového rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok Petícia za záchranu ∞
By : CIW Admin | jan 17, 2018

Zarybnenie pstruhom dúhovým

Dňa 23.11.2017 prebehlo zarybnenie pstruhom dúhovým na rybárskych revíroch Rady SRZ – Dunaj č.3. Pstruh Pd2 bol vysadený i na  revír: • Dunaj č. 3- pravostranný priesakový kanál VD (Čunovo, Rusovce, Jarovce) .  ∞
By : CIW Admin | nov 24, 2017

Vyjadrenie podpory – pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení štatutárni zástupcovia SRZ, vážení členovia SRZ, vážení zamestnanci SRZ, dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku: Nakoľko podpora cez SLOV-LEX sa ukázala byť trochu zložitejšia ako sme očakávali, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu vyplneným údajov (bez potreby registrácie a vyhľadávania samotných pripomienok) a odoslaním Vašej podpory. Zároveň …
By : CIW Admin | nov 21, 2017

Zákon o rybárstve (Článok v SME)

Dňa 31. októbra 2017 vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení: Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prichádza s návrhom nového zákona o rybárstve. Tento týždeň ho predložilo do medzirezortného …
By : CIW Admin | nov 1, 2017