Pre členov

Petícia za záchranu všeľudového rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Petícia za záchranu všeľudového rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok Petícia za záchranu ∞
By : CIW Admin | jan 17, 2018

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 15.12.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia  – 15.12.2017: Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 110/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 1.12.2017 do 15.12.2017 Uznesenie č. 111/2017 : úradné hodiny od 1.1.2018 do 31.3.2018 Uznesenie č. 115/2017:  plán činnosti na rok 2018 Uznesenie č. 116/2017 : vydanie zväzových povolení zdarma dvom členom  pre rok 2018  Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č. …
By : CIW Admin | jan 15, 2018

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 30.11.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia 30.11.2017 : Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 98/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 25.10.2017 do 30.11.2017 Uznesenie č.100/2017 : predaj obalov na rybárske doklady v sume 1,70 € Uznesenie č.102/2017 : vydanie zväzových povolení zdarma podľa predloženého návrhu pre rok 2018 Uznesenie č.103/2017 : odmeny pre členov a zamestnancom za rok 2017 podľa …
By : CIW Admin | dec 11, 2017

Oznámenie o úmrtí

S hlbokým žiaľom oznamujeme členom úmrtie nášho dlhoročného člena, čestného člena organizácie a zakladateľa MsO SRZ Bratislava V. pána Rastislava Náhlika. Česť jeho pamiatke. 30.11.2017 o 16,15 hod. v Bratislavskom krematóriu v Lamači ∞
By : CIW Admin | nov 29, 2017
1 2 3 5