Pre členov

Vyjadrenie podpory – pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení štatutárni zástupcovia SRZ, vážení členovia SRZ, vážení zamestnanci SRZ, dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku: Nakoľko podpora cez SLOV-LEX sa ukázala byť trochu zložitejšia ako sme očakávali, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu vyplneným údajov (bez potreby registrácie a vyhľadávania samotných pripomienok) a odoslaním Vašej podpory. Zároveň …
By : CIW Admin | nov 21, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 25.10.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia 25.10.2017 : Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 88/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 1.10.2017 do 24.10.2017 Uznesenie č. 90/2017 : vyplatenie cestovného príkazu p. Gaálovi J. v súvislosti so zarybnením Uznesenie č. 92/2017 : znenie MRP na roky 2018 – 2020 Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č. 87/2017: informáciu o kontrole plnenia úloh …
By : CIW Admin | nov 7, 2017

Hospodárenie MsO SRZ za 1. až 3. štvrťrok 2017

Príjmy   Plán 01-12/2017 Skutočnosť 01-09/2017 Plnenie v % Členské 41 980,00 36 648,00 87,30 Povolenky 132 391,00 122 553,00 92,57 Zápisné 4 000,00 4 030,00 100,75 Brigády 15 000,00 13 350,00 89,00 Zarybnenie 5 000,00 4 720,00 94,40 Ubytovanie GA 1 000,00 1 348,15 134,82 Pokuty 800,00 415,00 51,88 Usporiadanie ligy RT 200,00 – …
By : CIW Admin | nov 3, 2017
1 2 3 4