O nás

Kancelária v dňoch 23.4.2018 - 29.4.2018 zatvorená,
Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2018 sa vydávajú v termíne do 30.9.2018, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2018,

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

  • Rozhodli sme sa reagovať na obvinenia (volebný program) ALTERNATÍVA !!! (LINK)
  • Budeme dávať konkrétne otázky a čakáme že na ne ALTERNATÍVA odpovie.
  • Pýtajte sa aj nás !!! Otázky a diskusie na www.srzbratislava5.sk a Facebook: MsO SRZ Bratislava V.
  • OZNAM: Odpovedať a diskutovať budeme iba na podnety ktoré sa týkajú MsO SRZ Bratislava V. Celkového diania v našej organizácii prípadne nadchádzajúcich volieb a kandidátov.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

VČS MO3

VČS MO3 zo dňa 22.4.2018 Informujeme členov MO3, že dňa 22.4.2018 sa nekonala VČS MO3 z dôvodu, že prítomní členovia ani po vyčkaní 30 minút od otvorenia v zmysle § 14 bod 3.3. Stanov SRZ neodsúhlasili jej pokračovanie. Náhradný termín konania a miesto konania VČS MO3 bude včas oznámený na web stránke a nástenke v kancelárii. Na …
By : CIW Admin | apr 22, 2018

Program Mestskej konferencie

Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa 27.apríla 2018 o 17,00 hod. v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom : 1. Otvorenie 2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 3. Správa mandátovej komisie 4. Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení 5. …
By : CIW Admin | apr 12, 2018

Zahajovacie preteky 2018

Slovenský rybársky zväz – Bratislava V. PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH ktoré sa konajú dňa 12.5.2018 od 7,00 – 13,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj Lov rýb povolený na 2 udice Možnosť privlastnenia si 1 ks mierečnej ryby : kapor (kapor od 40 do 70 cm ) Povinnosť loviaceho mať meradlo potrebné na zistenie …
By : CIW Admin | apr 4, 2018