O nás

Odovzdávanie UL do 15.januára, povinnosť úhrady členského do 31.3. Ďakujeme za pochopenie.

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

ANKETA – chata Gabčíkovo

Prosím vyjadrite touto cestou Váš názor na predaj chaty a pozemku pod chatou a v jej bezprostrednom okolí. Chata sa ako spoločný majetok využíva minimálne, s jej využitím a udržiavaním sú spojené pravidelné náklady, ktoré je potrebné vynakladať zo spoločných prostriedkov organizácie. V prípade realizácie predaja budú získané prostriedky použité primárne na kúpu kancelárskych priestorov …
By : CIW Admin | jan 18, 2024

Členské schôdze – rok 2024

Vážení členovia, v súlade s § 14 ods. 4 Stanov SRZ sa zvolávajú členské schôdze miestnych odbočiek MO1, MO2, MO3. MO1 – členovia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09) MO2 – členovia MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10 ) MO3 – členovia okrem členov MČ Bratislava – Petržalka …
By : CIW Admin | jan 18, 2024