O nás

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Oznamujeme termíny výročných členských schôdzí MsO SRZ Bratislava V.

Vážení členovia MsO SRZ Bratislava V. Oznamujeme termíny výročných členských schôdzí miestnych odbočiek MO1, MO2 a MO3, MK. Počas týchto VČS a MK budú vykonané voľby v zmysle Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2. Termíny a rajonizácia členov: MO1 – VČS dňa 20.4.2018 v MO1 sú združení členovia …
By : CIW Admin | feb 21, 2018

OZNAM členom MsO SRZ Bratislava V.

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava V., že v zmysle Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2, návrhy kandidátov do orgánov MsO SRZ Bratislava V., delegáta alebo náhradníka je možné podať do 12.3.2018 osobne na sekretariát MsO SRZ Bratislava V., alebo poštou. Návrh je potrebné podať na predpísanom …
By : CIW Admin | feb 21, 2018

Volebný poriadok 2018

Volebný poriadok ∞
By : CIW Admin | feb 21, 2018

Výstava – rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo

v dňoch 23. – 25.2.2018 – agrokomplex nitra Oznamujeme členom, že sme obdržali pozvánky na výstavu RYBÁRSTVO ,POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO ktorá sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex Nitra .  Vstupné je 4 €, po preukázaní sa zľavovým kupónom, ktoré si môžete vyzdvihnúť v kancelárii tunajšej organizácie, je vstupné 1,50 €. Program: PIATOK 23.2.: (čas, téma, prednášajúci) 13:00 hod –  …
By : CIW Admin | feb 17, 2018