O nás

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

OZNAM

Vážení členovia,
Kancelária zväzu je opäť  otvorená.


  • Rozhodli sme sa reagovať na obvinenia (volebný program) ALTERNATÍVA !!! (LINK)
  • Budeme dávať konkrétne otázky a čakáme že na ne ALTERNATÍVA odpovie.
  • Pýtajte sa aj nás !!! Otázky a diskusie na www.srzbratislava5.sk a Facebook: MsO SRZ Bratislava V.
  • OZNAM: Odpovedať a diskutovať budeme iba na podnety ktoré sa týkajú MsO SRZ Bratislava V. Celkového diania v našej organizácii prípadne nadchádzajúcich volieb a kandidátov.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Výkon rybárskeho práva na revíry OR Polder umožnený

Vážení členovia, po dlhých mesiacoch ( od roku 2021), keď sa proti rozhodnutiu vydaného OÚ Bratislava odvolávalo jedno OZ je vydané právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava na výkon rybárskeho práva na revíry č. 1-0100-1-1 Dunaj č.3 – OR Polder. Žiadame rybárov, aby si riadne a správne prečítali podmienky rozhodnutia, najmä bod 5, kde je povinnosť …
By : CIW Admin | aug 2, 2022

Zahajovacie preteky dospelých a detí

Propozície k zahajovacím pretekom – dospelý i dieťa. Predaj pre dospelých je odo dňa 13.4.2022 v kancelárii, deti – priamo pred pretekom na rybárskom revíry. PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH ORGANIZÁTOR: MsO SRZ Bratislava V. KEDY: 1.5.2022 od 7:00 do 13:00 hod. KDE: Štrkovisko Zrkadlový háj Štartovné: 10 € – Lov rýb povolený na 2 …
By : CIW Admin | apr 8, 2022

Konanie členských schôdzí MO1 – MO3 v roku 2022

Pozvánka na výročné členské schôdze – rok 2022 Vážení členovia, výbor organizačnej zložky v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročné členské schôdze miestnych odbočiek MO1, MO2, MO3 v roku 2022 : MO2 – členovia MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo (PSČ 851 10) dňa 26. apríla 2022 (utorok), o 17,00 hod., reštaurácia U Maťa, Jarovce MO3 – členovia okrem členov …
By : CIW Admin | apr 8, 2022

Zahajovacie preteky – 2022.máj

Zahajovacie preteky : štrkovisko Zrkadlový háj : 1.5.2022 ( dospelí a deti) štrkovisko Rusovce : 8.5.2022 ( deti) Propozície a termín predaja povolení na preteky budú členom oznámené dodatočne.   ∞
By : CIW Admin | mar 23, 2022