O nás

OZNAM

  • Kancelária je v dňoch 31.8.2021 – 5.9.2021 ZATVORENÁ.

Vážení členovia SRZ,

V súvislosti s prijatými opatreniami COVID-19 sa kancelária tunajšieho zväzu od 19.4.2021 otvára za dodržania prijatých opatrení. Ruší sa rozvoz zásielok kuriérom.


odo dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len  v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.

Odporúčame všetkým loviacim, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade s uvedeným nariadením a prispôsobili čas lovu aktuálnym platným a účinným opatreniam.


POZOR ZMENA:


vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s koronavírusom COVID-19 na Slovensku sme pristúpili k mimoriadnemu opatreniu, ktoré je zodpovedné voči našim členom i zamestnancovi.

Sledujte prosím web stránku a facebook organizácie, na nich bude oznámený termín otvorenia kancelárie.
Ďakujeme za pochopenie.


Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

  • Rozhodli sme sa reagovať na obvinenia (volebný program) ALTERNATÍVA !!! (LINK)
  • Budeme dávať konkrétne otázky a čakáme že na ne ALTERNATÍVA odpovie.
  • Pýtajte sa aj nás !!! Otázky a diskusie na www.srzbratislava5.sk a Facebook: MsO SRZ Bratislava V.
  • OZNAM: Odpovedať a diskutovať budeme iba na podnety ktoré sa týkajú MsO SRZ Bratislava V. Celkového diania v našej organizácii prípadne nadchádzajúcich volieb a kandidátov.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Členská schôdza – júl 2021

MO1 pri Mestskej organizácii SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.8.2021 od 16,00 hod. Miesto konania : Základná škola Dudová2, Bratislava s nasledovným programom : Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva a komisií Správa mandátovej komisie Správa o činnosti odbočky za rok 2019, 2020 …
By : CIW Admin | júl 27, 2021

Členská schôdza – jún 2021

Výbor MO 2 pri Mestskej organizácii SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 29. júna 2021 od 16,00 hod. Miesto konania : reštaurácia u Maťa, Jarovce s nasledovným programom : Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie Správa mandátovej komisie Správa o …
By : CIW Admin | jún 14, 2021