O nás

OZNAM

Rybárska burza plánovaná v mesiaci november 2020 sa ruší.

Oznamujeme termíny mimoriadnych brigád :

28.11.20209:00 hod. SR Rameno Zuzana, stretnutie na 3.prechode
28.11.20209:00 hod. Chorvátsky kanál, stretnutie na Mlynarovičovej pod PZ
5.12.20209:00 hod. Štrkovisko Rusovce, stretnutie pri štrkovisku.
Účasť môžete potvrdiť i predsedom odbočiek p. Gaálovi a p. Mikulášikovi.


vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s koronavírusom COVID-19 na Slovensku sme pristúpili k mimoriadnemu opatreniu, ktoré je zodpovedné voči našim členom i zamestnancovi.

Sledujte prosím web stránku a facebook organizácie, na nich bude oznámený termín otvorenia kancelárie.
Ďakujeme za pochopenie.


VÁŽENÍ ČLENOVIA,

na dni 3.4 a 4.4.2020 boli naplánované členské schôdze odbočiek MO1 – MO3. Nakoľko dnes Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu prísne  preventívne opatrenia, výbor MsO SRZ Bratislava V. rozhodol o zrušení členských schôdzí.
Členské schôdze sa uskutočnia v náhradných termínoch o čom Vás budeme informovať minimálne 15 dní pred termínom uskutočnenia.
Ďakujeme za porozumenie.

Výbor MsO


Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava V. , ktorí nemajú ešte zaplatený členský poplatok a zakúpené povolenie na r.2020 aby sa telefonicky obrátili na p. Jankovičovú, tel. 0908 717 023 – bude sa vám snažiť povolenia vybavovať do dohode priebežne z domu.


Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

  • Rozhodli sme sa reagovať na obvinenia (volebný program) ALTERNATÍVA !!! (LINK)
  • Budeme dávať konkrétne otázky a čakáme že na ne ALTERNATÍVA odpovie.
  • Pýtajte sa aj nás !!! Otázky a diskusie na www.srzbratislava5.sk a Facebook: MsO SRZ Bratislava V.
  • OZNAM: Odpovedať a diskutovať budeme iba na podnety ktoré sa týkajú MsO SRZ Bratislava V. Celkového diania v našej organizácii prípadne nadchádzajúcich volieb a kandidátov.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Zarybnenie 2020 – Chorvátsky kanál, Zuzana, JRS

Oznam : Dňa 18.11.2020 prebehne zarybnenie kaprom rybničným na revíroch : Chorvátsky kanál, Zuzana, JRS Výbor MsO∞
By : CIW Admin | nov 17, 2020

Veterinárne opatrenie 2020 Okt.

“….Mestskej organizdcii Slovenskdho rybdrskeho mcizu Bratislava 5, Gessayova 2l, 85 I 03 Bratislava, tCO: SOZZA735 informovat’ dlenov Slovensk6ho ryb6rskeho zv’dzuo zistenej nadlimitnej hodnote ortuti vo svalovine Bolef,a drav6ho uloven6ho vo vod6ch Dunaja iunovsk6 zdrZ…..”∞
By : CIW Admin | okt 28, 2020

Súrna informácia pre členov

“….Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený….”∞
By : CIW Admin | okt 27, 2020

Zarybnenie – Jeseň 2020

Dňa 9.10.2020 prebehne jesenné zarybnenie revírov Zrkadlový háj a Veľké Čunovo kaprom rybničným – K4. Na daných revíroch bude všeobecný zákaz lovu rýb od 9.10.2020 do 23.10.2020 ( vrátane). Ostatné revíry sa budú pravdepodobne zarybňovať 23. – 24.10.2020 o čom Vás budeme včas informovať. Lov bude povolený. Výbor MsO∞
By : CIW Admin | okt 7, 2020