O nás

Dňa 27.4.2018 kancelária otvorená v čase 8.00 hod. - 12.00 hod. (dovolenka v tento deň zrušená)

Kancelária v dňoch 23.4.2018 - 29.4.2018 zatvorená

,
Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2018 sa vydávajú v termíne do 30.9.2018, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2018,

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

  • Rozhodli sme sa reagovať na obvinenia (volebný program) ALTERNATÍVA !!! (LINK)
  • Budeme dávať konkrétne otázky a čakáme že na ne ALTERNATÍVA odpovie.
  • Pýtajte sa aj nás !!! Otázky a diskusie na www.srzbratislava5.sk a Facebook: MsO SRZ Bratislava V.
  • OZNAM: Odpovedať a diskutovať budeme iba na podnety ktoré sa týkajú MsO SRZ Bratislava V. Celkového diania v našej organizácii prípadne nadchádzajúcich volieb a kandidátov.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Mestská konferencia – nový termín konania

Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2018 o 17,00 hod. v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom : Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Správa mandátovej komisie Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení Správa o zarybnení revírov a úlovkoch …
By : CIW Admin | apr 24, 2018

Výročná členská schôdza MO 3

Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva opakovanú výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2018 o 17,30 hod. v reštaurácii U Heleny, Trnavská cesta 104, s pôvodným programom : Prezentácia 16,30 hod. – 17,30 hod. Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie Správa mandátovej komisie Správa o činnosti výboru MO3 za …
By : CIW Admin | apr 24, 2018

VČS MO3

VČS MO3 zo dňa 22.4.2018 Informujeme členov MO3, že dňa 22.4.2018 sa nekonala VČS MO3 z dôvodu, že prítomní členovia ani po vyčkaní 30 minút od otvorenia v zmysle § 14 bod 3.3. Stanov SRZ neodsúhlasili jej pokračovanie. Náhradný termín konania a miesto konania VČS MO3 bude včas oznámený na web stránke a nástenke v kancelárii. Na …
By : CIW Admin | apr 22, 2018

Program Mestskej konferencie

Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa 27.apríla 2018 o 17,00 hod. v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom : 1. Otvorenie 2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 3. Správa mandátovej komisie 4. Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení 5. …
By : CIW Admin | apr 12, 2018