O nás

Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2018 sa vydávajú v termíne do 30.9.2018, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2018, SRZ Bratislava 5

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Bratislava V.

  • Rozhodli sme sa reagovať na obvinenia (volebný program) ALTERNATÍVA !!! (LINK)
  • Budeme dávať konkrétne otázky a čakáme že na ne ALTERNATÍVA odpovie.
  • Pýtajte sa aj nás !!! Otázky a diskusie na www.srzbratislava5.sk a Facebook: MsO SRZ Bratislava V.
  • OZNAM: Odpovedať a diskutovať budeme iba na podnety ktoré sa týkajú MsO SRZ Bratislava V. Celkového diania v našej organizácii prípadne nadchádzajúcich volieb a kandidátov.

MsO SRZ Bratislava V. ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom tunajšej organizácie ako aj ostatným návštevníkom informácie o práci  organizácie, rybárskych revíroch MsO Bratislava V., zarybňovacej činnosti, športovej a ostatnej činnosti.

Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Orientačné potápanie – preteky

Počas podujatia bude vymedzený priestor pre pretekárske trate to znamená že nieje nutný zákaz rybolovu na celej vodnej ploche. (mapku tratí prikladáme v prílohe propozícií podujatia) Streda 23.05 – Stavba trate – od 10:00 – 18:00 Piatok 25.05 – Tréningový priestor (Časť vodnej plochy) 14:00 – 18:30 Sobota 26.05 – Od 09:00 – 18:00 (Časť …
By : CIW Admin | máj 15, 2018

Rybárska expozícia -2018

Vstup do rybárskej expozície je bezplatné, platí sa len za vstup do Kaštieľa. ∞
By : CIW Admin | máj 14, 2018

Mestská konferencia – nový termín konania

Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2018 o 17,00 hod. v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom : Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Správa mandátovej komisie Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení Správa o zarybnení revírov a úlovkoch …
By : CIW Admin | apr 24, 2018

Výročná členská schôdza MO 3

Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva opakovanú výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2018 o 17,30 hod. v reštaurácii U Heleny, Trnavská cesta 104, s pôvodným programom : Prezentácia 16,30 hod. – 17,30 hod. Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie Správa mandátovej komisie Správa o činnosti výboru MO3 za …
By : CIW Admin | apr 24, 2018