Predpisy

Oznamujem členom organizácie, že zo strany Rady SRZ už boli distribuované predpisy – zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z, a vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z.z. . Predpisy je možné si vyzdvihnúť v kancelárii počas úradných hodín.