ANKETA – chata Gabčíkovo

Prosím vyjadrite touto cestou Váš názor na predaj chaty a pozemku pod chatou a v jej bezprostrednom okolí. Chata sa ako spoločný majetok využíva minimálne, s jej využitím a udržiavaním sú spojené pravidelné náklady, ktoré je potrebné vynakladať zo spoločných prostriedkov organizácie. V prípade realizácie predaja budú získané prostriedky použité primárne na kúpu kancelárskych priestorov pre MsO SRZ Bratislava V. v zmysle rozhodnutia z Mestkej konferencie.

Anketa k predaju chaty v Gabčíkove