Čistenie dna revíru Zrkadlový háj č. 1-1190-1-1

Prosíme členov SRZ, aby z dôvodu čistenia dna jazera Veľký Draždiak, rybársky revír Zrkadlový háj č. 1-1190-1-1, aby v piatok dňa 17.5.2024 od 8:00 do 15:00 rybári nelovili ryby na severnej strane, konkrétne od tenisovej haly po roh jazera pri obrátke autobusov Antolská a dňa 18.5.2024 v čase od 8.00 h. do 15.00 na východnej strane, konkrétne od obrátky autobusov Antolská po zelený skladový kontajner, ktorý je umiestnený priamo pri jazere na strane ul. Antolská. Čistenie vykoná Spolok ochrancov vody Octopus.

Ďakujeme za pochopenie, ide nám o čistotu našich revírov.