Kontakty

Kancelária:
Mgr. Marianna Jankovičová
Telefón: 02 / 623 18 938
MsO SRZ Bratislava V., Gessayova 21, 851 03 Bratislava
IČO: 30778735
DIČ: 2020933871
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu – 11465532/0900
e-mail: msosrzba5@stonline.sk
web: srzbratislava5.sk

Výbor MsO:
JUDr. Rastislav Rybár – predseda MsO, tel. 0905 792 551
MUDr. Ján Kupecký – podpredseda MsO, predseda odbočky, tel. 0903 420 380
Mgr. Marianna Jankovičová – tajomník MsO, tel. 0908 717 023
Titus Kotlár – rybársky hospodár, tel. 0911 765 129
Dušan Šebesta – predseda odbočky, vedúci rybárskej stráže tel. 0940 228 163
Marek Rybár – vedúci športovej sekcie, tel. 0911 412 942

Píšte nám