Kontakty

Kancelária:
Mgr. Marianna Jankovičová
Telefón: 02 / 623 18 938
MsO SRZ Bratislava V., Gessayova 21, 851 03 Bratislava
IČO: 30778735
DIČ: 2020933871
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu – 11465532/0900
e-mail: msosrzba5@gmail.com
web: srzbratislava5.sk

Predsedníctvo výboru:

JUDr. Rastislav Rybár – predseda, tel. 0905 792 551
Mgr. Marianna Jankovičová – tajomník, tel. 0908 717 023
Miroslav Jankovič – podpredseda, tel. 0915 141 238
Titus Kotlár – rybársky hospodár, tel. 0911 765 129
Jozef Mikulášik – rybársky hospodár, tel. 0903 552 220

Členovia výboru:

Mestská organizácia Bratislava V. pracuje v 8 člennom zložení v ( r. 2018 –r. 2021 )

JUDr. Rastislav Rybár – predseda , tel. 0905 792 551
Mgr. Marianna Jankovičová – tajomník , tel. 0908 717 023
Titus Kotlár – rybársky hospodár, tel. 0911 765 129
Miroslav Jankovič – vedúci športovej činnosti mládeže a dospelých, tel. 0915 141 238
Marek Rybár – vedúci športovej činnosti detí, LRU – Feeder, tel. 0911 412 942
Pavol Hošo – vedúci rybárskej stráže, tel. 0949 307 058
Jozef Gaál – predseda MO 2 , tel. 0903 916 219
Jozef Mikulášik – predseda MO 3 , tel. 0903 552 220

Odbočka MO 1, VČS dňa 20.4.2018:
Štefan Kreps – zvolený predseda MO 1, dňa 16.5.2018 doručil na sekretariát list – rezignácia na zvolené funkcie ( predseda MO 1 a člen výboru MsO )
Peter Stenchlák – na základe písomného vyjadrenia p. Krepsa rezignoval na zvolenú funkciu člena MO 1
Tomáš Topor – na základe písomného vyjadrenia p. Krepsa rezignoval na zvolenú funkciu člena MO 1

Odbočka MO 2, VČS dňa 21.4.2018:
Jozef Gaál – predseda MO 2
Mittendorfer Marcel ml. – člen
Mittendorfer Marcel st. – člen
Sladká Marcela – člen
Sladký Martin – člen

Odbočka MO 3, VČS dňa 10.5.2018:
Jozef Mikulášik – predseda MO 3
Marek Horňák – člen
Ivan Jakšík – člen
Miroslav Jankovič – člen
Vladimír Mrázik – člen

Píšte nám