Kontakty

Kancelária:

Mgr. Marianna Jankovičová
Telefón: 02 / 623 18 938
MsO SRZ Bratislava V., Gessayova 21, 851 03 Bratislava
IČO: 30778735
DIČ: 2020933871
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu – 11465532/0900
e-mail: msosrzba5@gmail.com
web: srzbratislava5.sk

Členovia výboru:

Mestská organizácia Bratislava V. pracuje v 6 člennom zložení v (r. 2022 –r. 2026)

MIKULÁŠIK Jozef – predseda , tel. 0903 552 220
Mgr. JANKOVIČOVÁ Marianna – tajomník , tel. 0908 717 023
Ing. ŠINDLER Martin – rybársky hospodár, tel. 0905 886 723

RYBÁR Marek – podpredseda, športová činnosť, tel. 0911 412 942
HOŠO Pavol – člen výboru, vedúci rybárskej stráže, tel. 0949 307 058
GAÁL Jozef – člen výboru, tel. 0903 916 219


Odbočka MO 1:
GUBICZA Marek – predseda
KOTLÁR Titus – podpredseda
KOCH Patrik – člen
STOJKOVIČ Miroslav – člen
Odbočka MO 2:
GAÁL Ján – predseda
GAÁL Jozef – podpredseda
SLADKÝ Martin – tajomník
MITTENDORFER Marcel – člen
POOR Peter – člen
Odbočka MO 3:
MRÁZIK Vladimír – predseda
MIKULÁŠIK Jozef – podpredseda
BAUMAN Marian – tajomník
JAKŠÍK Ivan – člen
PETRÁŠ Emil – člen

Píšte nám