Mimoriadna udalosť – zákaz loviť a privlastňovať si ryby

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – úprava
zoznamu dotknutých revírov

Znižovanie hladiny vody

Zákaz lovu rýb

doplnený zoznam revírov