Na čom pracujeme…

Projekt ktorý umožní Bratislavským rybárom parkovanie na pravej strane príjazdovej cesty k Čunoveckým jazerám. Na projekte sme spolupracovali s obecným úradom v Rusovciach. Podrobnosti ako získať povolenie na parkovanie a od kedy vám včas oznámime.

SRZ Rusovce-Cesta na OstrovLúčky 02-2017