Oznam pre členov MsO SRZ Bratislava I. – V.

V súvislosti s osadením nových dopravných značiek k rybárskym revírom Veľké Čunovo a Malé Čunovo je možné parkovanie s motorovým vozidlom od vjazdu – cesta E75 po rampu, s platným povolením na rybolov a povolením vydaným MČ Bratislava Rusovce.
K danému je potrebné predloženie :

  1. Platné miestne povolenie na rybolov pre rok 2017 vydané MsO SRZ Bratislava I. – V.
  2. Predloženie osvedčenia od motorového vozidla ( technický preukaz ) majiteľa – člena bratislavskej organizácie.

Povolenie sa vydáva pre všetkých bratislavských členov na tunajšej organizácii. Po predložení požadovaných dokladov a vydaní povolenia, člen si následne vybaví povolenie na MČ Bratislava Rusovce v čase úradných hodín, od 22.5.2017:

  • Pondelok : 8,00 – 12,00 13,30 – 17,00
  • Streda : 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30
  • Piatok : 8,00 – 12,00

Za vydané povolenie sa hradí jednorázový poplatok vo výške 10,00 € v hotovosti do pokladne MČ Bratislava Rusovce.