Príprava a výroba hniezd začína


Fotky výroba hniezd a znenie: a toto sú zanietení výrobcovia hniezd – páni Jozef Kuruc, Jozef Roža, Michal Popelár, Vladimír Vrázik, Ivan Jakšík, Jozef Mikulášik. Vďaka Vám všetkým.