Pre členov

Oravská priehrada – mapa s vyčlenenými zónami chráneného územia a pokyn krajskej prokuratúry v Žiline

Príloha č. 2 – Vjazd do 3 a 4 stupňa Orava Príloha č. 1 – Krajská prokurátura ZA – POKYN ∞
By : CIW Admin | júl 16, 2019

ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v Spoločnom rybárskom poriadku z dôvodu zosúladenia s novou rybárskou legislatívou a na základe spoločných rokovaní SRZ s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Bratislava, a to nasledovne: Lov rýb povolený celoročne s dodržaním času individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb: 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 2-0510-1-1 …
By : CIW Admin | máj 13, 2019

Zarybnenie

Dňa 20.4.2019 sa uskutoční zarybnenie revírov : Zrkadlový háj – 3000 kg, Veľké Čunovo – 700 kg,  Malé Čunovo – 350 kg,  Rusovce – 700 kg, U horára – 350 kg. Všeobecný zákaz lovu rýb na daných revíroch od 20.4.2019 do 17.5.2019 ( vrátane 17.5.2019) = t.j. 28 dní  ∞
By : CIW Admin | apr 11, 2019
1 2 3 14