Pre členov

Zarybnenie revírov – 2019

25.10.2019 – rybníky Boheľov Kapor rybničný  K3 Štrkovisko Zrkadlový háj           1-1190-1-1                    6000 kg Štrkovisko U horára A               1-1100-1-1                    1000 kg Chorvátsky kanál                      1-0020-1-1                    2800 kg Štrkovisko Rusovce                  1-1060-1-1                    1000 kg Štrkovisko Veľké Čunovo          1-1130-1-1                    2500 kg OR Veľký Zemník                     1-0110-1-1                    1200 kg OR Malý Zemník                      1-0080-1-1                      200 kg OR Polder                                1-0100-1-1                      …
By : CIW Admin | nov 14, 2019

Lov rýb deťmi do 6 rokov – 2019

Pri platnosti a rozsahu povolení na rybolov treba vychádzať predovšetkým z platného zákona o rybárstve, jeho vykonávacieho predpisu a vnútorných predpisov SRZ, pričom vnútorné predpisy SRZ by mali byť v súlade s platnou legislatívou. V zmysle § 12 ods. 1 zákona loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia …
By : CIW Admin | okt 25, 2019

zarybnenie lieňom

Dnes sa zarybnili rybárske revíry lieňom : Rusovce – 80 kg, U horára 100 kg, Chorvátsky kanál 146,50 kg ∞
By : CIW Admin | okt 21, 2019

Jesenné zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V – rok 2019

Vážení členovia, oznamujeme Vám termín jesenného zarybnenia revírov MsO SRZ Bratislava V. Dátum nakládky : 25.10.2019 ( piatok ) Miesto nakládky : rybníky Boheľov Čas nakládky : od cca 7.00 hod. Časový rozpis nakládky je orientačný a záleží od množstva faktorov ako je napr. počasie a rozpis áut dodávateľom na príslušné rybárske revíry. Druh a množstvo …
By : CIW Admin | okt 17, 2019
1 2 3 16