Pre členov

OZNAM členom MsO SRZ Bratislava V.

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 23.8.2018 a 23.9.2018 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2018 na rybárskom revíre č. 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Jarovecko-rusovecká sústava ramien. V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti vo svalovine. Dňa 23. …
By : CIW Admin | okt 24, 2018

Jesenné zarybnenie – 2018

Jesenné zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V. Vážení členovia, oznamujeme Vám termín jesenného zarybnenia revírov MsO SRZ Bratislava V. Dátum nakládky : 20.10.2018 ( sobota ), od cca 7.00 hod. Časový rozpis nakládky je orientačný a záleží od množstva faktorov ako je napr. počasie a rozpis áut dodávateľom na príslušné rybárske revíry. Miesto nakládky : sádky Boheľov …
By : CIW Admin | okt 14, 2018

Jesenné brigády

Oznamujeme členom termíny jesenných brigád v roku 2018: BRIGÁDY v roku 2018, začiatok od  08.00 hod.: Dátum Revír Stretnutie Dátum Stretnutie Brigáda 13.10. pri jazere Veľké Čunovo, Malé Čunovo 13.10. Zrkadlový háj pri OAZE 13.10. tretí prechod  Mimoriadna brigáda revír Zuzana 20.10. U horára za horárňou 20.10. pri jazere Rusovce 27.10. Chorv. kanál pri Kauflande 27.10. pri jazere …
By : CIW Admin | okt 2, 2018
1 2 3 11