Pre členov

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.1.2018

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.1.2018: Výbor schvaľuje: Uznesenie č. 2/2018 : príjmy a výdaje za obdobie od 16.12.2017 do 31.1.2018 Uznesenie č. 4/2018 : čerpanie rozpočtu za rok 2017 Uznesenie č. 5/2018: termíny VČS odbočiek MO1 – MO3 a MK Výbor berie na vedomie: Uznesenie č. 1/2018: informáciu o kontrole plnenia úloh Uznesenie č. …
By : CIW Admin | mar 16, 2018

Lov rýb na rybárskych revíroch –Polder, Zuzana ( chronológia pri predkladaní žiadosti )

Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2009/665-KTP zo dňa 11.3.2009 – povolenie výnimky zo zákazov na obdobie do 31.12.2010 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. ZPO/2009/665-KTP zo dňa 24.7.2014 Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2010/1397-KTP zo dňa 27.9.2014 – predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP do 31.12.2014 Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie …
By : CIW Admin | mar 6, 2018

Oznamujeme termíny výročných členských schôdzí MsO SRZ Bratislava V.

Vážení členovia MsO SRZ Bratislava V. Oznamujeme termíny výročných členských schôdzí miestnych odbočiek MO1, MO2 a MO3, MK. Počas týchto VČS a MK budú vykonané voľby v zmysle Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2. Termíny a rajonizácia členov: MO1 – VČS dňa 20.4.2018 v MO1 sú združení členovia …
By : CIW Admin | feb 21, 2018

OZNAM členom MsO SRZ Bratislava V.

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava V., že v zmysle Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2, návrhy kandidátov do orgánov MsO SRZ Bratislava V., delegáta alebo náhradníka je možné podať do 12.3.2018 osobne na sekretariát MsO SRZ Bratislava V., alebo poštou. Návrh je potrebné podať na predpísanom …
By : CIW Admin | feb 21, 2018
1 2 3 7