Pre členov

Zarybnenie revírov – 2020

Zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V. v roku 2020 1.5.2020 – lokalita Boheľov Kapor rybničný K4 Štrkovisko Zrkadlový háj 1-1190-1-1 3600 kg Štrkovisko Veľké Čunovo 1-1130-1-1 1400 kg Spolu 5000 kg 9.10.2020 – lokalita Hodonín Kapor rybničný K4 Štrkovisko Zrkadlový háj 1-1190-1-1 4000 kg Štrkovisko Veľké Čunovo 1-1130-1-1 1000 kg Spolu 5000 kg 24.10.2020 – lokalita …
By : CIW Admin | nov 17, 2020

Zarybnenie 2020 – Chorvátsky kanál, Zuzana, JRS

Oznam : Dňa 18.11.2020 prebehne zarybnenie kaprom rybničným na revíroch : Chorvátsky kanál, Zuzana, JRS Výbor MsO∞
By : CIW Admin | nov 17, 2020

Veterinárne opatrenie 2020 Okt.

“….Mestskej organizdcii Slovenskdho rybdrskeho mcizu Bratislava 5, Gessayova 2l, 85 I 03 Bratislava, tCO: SOZZA735 informovat’ dlenov Slovensk6ho ryb6rskeho zv’dzuo zistenej nadlimitnej hodnote ortuti vo svalovine Bolef,a drav6ho uloven6ho vo vod6ch Dunaja iunovsk6 zdrZ…..”∞
By : CIW Admin | okt 28, 2020

Súrna informácia pre členov

“….Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený….”∞
By : CIW Admin | okt 27, 2020
1 2 3 20