Pre členov

Rybárska expozícia -2018

Vstup do rybárskej expozície je bezplatné, platí sa len za vstup do Kaštieľa. ∞
By : CIW Admin | máj 14, 2018

Mestská konferencia – nový termín konania

Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2018 o 17,00 hod. v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom : Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Správa mandátovej komisie Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení Správa o zarybnení revírov a úlovkoch …
By : CIW Admin | apr 24, 2018

Výročná členská schôdza MO 3

Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva opakovanú výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2018 o 17,30 hod. v reštaurácii U Heleny, Trnavská cesta 104, s pôvodným programom : Prezentácia 16,30 hod. – 17,30 hod. Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie Správa mandátovej komisie Správa o činnosti výboru MO3 za …
By : CIW Admin | apr 24, 2018

VČS MO3

VČS MO3 zo dňa 22.4.2018 Informujeme členov MO3, že dňa 22.4.2018 sa nekonala VČS MO3 z dôvodu, že prítomní členovia ani po vyčkaní 30 minút od otvorenia v zmysle § 14 bod 3.3. Stanov SRZ neodsúhlasili jej pokračovanie. Náhradný termín konania a miesto konania VČS MO3 bude včas oznámený na web stránke a nástenke v kancelárii. Na …
By : CIW Admin | apr 22, 2018
1 2 3 9