Pre členov

Uznesenia z výboru zo dňa 26.4.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia : Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 36/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 20.3.2017 do 25.4.2017 Uznesenie č. 37/2017 : pričlenenie odbočky MO3 k odbočke MO2 Uznesenie č.38/2017: odvod finančných prostriedkov Rade SRZ za predaj povolení, členských príspevkov a tlačív k 30.4.2017 v celkovej sume 33197,50 € Uznesenie č. 39/2017 : zabezpečenie občerstvenia na preteky usporiadané …
By : CIW Admin | apr 26, 2017

Uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 7.4.2017

VČS  schvaľuje : Správu mandátovej komisie Správu o činnosti výboru MsO SRZ Bratislava V. za rok 2016 Správu o  hospodárení MsO SRZ Bratislava V. za rok 2016 a Návrh rozpočtu na rok 2017 Správu KK za rok 2016 Plán Hlavných úloh na rok 2017 VČS berie na vedomie: 1.Správu Disciplinárnej komisie za rok 2016 Vzdanie sa …
By : CIW Admin | apr 7, 2017
1 10 11 12