Pre členov

Pripomienkovanie zákona o rybárstve

Vážení členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 začalo medzirezortné pripomienkované konanie k návrhu zákona o rybárstve. Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751 Svoje pripomienky – návrh zmeny konkrétneho ustanovenia so zdôvodnením môžete zaslať na Sekretariát MsO SRZ – elektronickou formou …
By : CIW Admin | okt 31, 2017

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve. Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník …
By : CIW Admin | okt 21, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 13.9.2017, 4.10.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 4.10.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č.75/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 25.8.2017 do 30.9.2017 Uznesenie č.76/2017: objednávku cenín na rok 2018 Uznesenie č.79/2017 : plán miestneho zarybnenia dňa 20.10.2017 Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č.74/2017: informáciu o kontrole plnenia úloh Uznesenie č.77/2017 : informáciu o stave členskej základne k 30.9.2017 Uznesenie č.78/2017: informáciu …
By : CIW Admin | okt 17, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 28.8.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 28.8.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 68/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 29.6.2017 do 23.8.2017 Uznesenie č. 70/2017: hospodárenie organizácie za 1.polrok 2017 Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č. 67/2017: informáciu o kontrole plnenia úloh Uznesenie č. 69/2017 : informáciu o stave členskej základne k 23.8.2017 Uznesenie č. 71/2017 : informáciu o plánovanom jesennom …
By : CIW Admin | sep 14, 2017
1 10 11 12 13 14