Pre členov

Hospodárenie SRZ Bratislava V. za 1. polrok 2017

PRÍJMY   Plán 01-12/2017 Skutočnosť 01-06/2017 Plnenie v % Členské 41 980,00 35 574,00 85,00 Povolenky 132 391,00 117 753,00 89,00 Zápisné 4 000,00 3 490,00 87,00 Brigády 15 000,00 12 990,00 87,00 Zarybnenie 5 000,00 4 290,00 86,00 Ubytovanie GA 1 000,00 909,75 91,00 Pokuty 800,00 415,00 52,00 Usporiadanie ligy RT 200,00 – 0,00 …
By : CIW Admin | aug 29, 2017

Upozornenie – manipulácia na VD Gabčíkovo

Vážení rybári a členovia SRZ, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava informoval tunajší zväz ohľadne manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo z dôvodu opravy svahov hrádzí prívodného kanála. Pri avizovaných prácach bude v súlade s manipulačným poriadkom znížená hladina rieky Dunaj v termíne od 2. septembra 2017 do 19. októbra 2017. Počas uvedeného obdobia SRZ nedoporučuje na rybárskom revíry 2-0610-1-1 …
By : CIW Admin | aug 28, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 29.6.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 29.6.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 60/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 1.6.2017 do 28.6.2017 Uznesenie č. 65/2017: Dohodu o pracovnej činnosti pre Ing. Bírovú od 1.8.2017 Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č. 59/2017: informáciu o kontrole plnenia úloh Uznesenie č. 61/2017 : informáciu o stave členskej základne k 28.6.2017 Uznesenie č. 62/2017: informáciu …
By : CIW Admin | júl 3, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.5.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.5.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 49/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 26.4.2017 do 31.5.2017 Uznesenie č. 52/2017: odvolanie p. Ľubomíra Bíru z funkcie predsedu disciplinárnej komisie. Uznesenie č. 53/2017: schvaľuje p. JUDr. Ladislava Vanku za predsedu disciplinárnej komisie. Uznesenie č. 57/2017: úradné hodiny pre verejnosť od 1.6.2017 Výbor  berie na …
By : CIW Admin | jún 10, 2017
1 10 11 12 13