Pre členov

Oznam pre členov – 2019-3-15

Na základe ustanovení nového zákona ( č.218/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z. ) upravujeme znenie miestneho rybárskeho poriadku pre rok 2019: Nasledovné zmeny budú súčasťou rybárskeho poriadku pre držiteľov MRP na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I. – V. Upozorňujeme členov, že na nižšie uvedených rybárskych revíroch je lov rýb od …
By : CIW Admin | mar 16, 2019

Oznam

Oznamujem bratislavským členom, že už sa dajú vystavovať potvrdenia na státie motorového vozidla——pred rampu k Čunovským jazerám. Podmienky ostávajú nezmenené. M. Jankovičová, tajomník  ∞
By : CIW Admin | jan 31, 2019

Výročná členská schôdza MO 1 – termín a program

Výbor MO 1 pri Mestskej organizácii SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2019 od 17,30 hod. v priestoroch základnej školy, Dudová 2, Bratislava s nasledovným programom : 1. Prezentácia 17,00 hod. – 17,30 hod. 2. Otvorenie 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 4. …
By : CIW Admin | jan 29, 2019

Začíname

Dnes, t.j. 19.1.2019 sme začali v tomto roku brigádami – osádzaním stromčekov na Jarovecko – rusoveckej sústave ramien. Brigády sa zúčastnilo celkom 31 osôb – dospelých členov tunajšej organizácie ale i nečlenov a vypomáhali i deti. Osádzanie bolo prediskutované i s oblastným ichtyológom a odborníkmi, ktorí  osádzaním venujú dlhé roky. Výroba hniezd, cca ďalších 60 ks a ich sádzanie sa uskutoční …
By : CIW Admin | jan 21, 2019
1 2 3 4 14