Pre členov

Členské schôdze – rok 2024

Vážení členovia, v súlade s § 14 ods. 4 Stanov SRZ sa zvolávajú členské schôdze miestnych odbočiek MO1, MO2, MO3. MO1 – členovia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09) MO2 – členovia MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10 ) MO3 – členovia okrem členov MČ Bratislava – Petržalka …
By : CIW Admin | jan 18, 2024
1 2 3 4 28