Pre členov

OZNAM pre členov odbočky MO1 – MO3

V dňoch 11. – 13.4.2023 sa uskutočnia členské schôdze MO1 – MO3. Oznamujeme členom odbočiek, že v zmysle Volebného poriadku OZ SRZ ako aj metodického pokynu pre konanie členských schôdzí je možné podať do 2.4.2023  návrhy kandidátov na mestskú konferenciu MsO  osobne alebo poštou na sekretariát MsO SRZ Bratislava V. Návrh je potrebné podať na predpísanom tlačive, vzor návrhu kandidáta je neoddeliteľnou súčasťou  Volebného …
By : CIW Admin | mar 30, 2023

Pozvánka na členské schôdze v roku 2023

Vážení členovia, v súlade s § 14 ods. 4 Stanov SRZ sa zvolávajú členské schôdze miestnych odbočiek MO1, MO2, MO3. MO1 – členovia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09) MO2 – členovia MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10 ) MO3 – členovia okrem členov MČ Bratislava – …
By : CIW Admin | mar 23, 2023
1 2 3 4 26