Pre členov

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve. Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník …
By : CIW Admin | okt 21, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 13.9.2017, 4.10.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 4.10.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č.75/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 25.8.2017 do 30.9.2017 Uznesenie č.76/2017: objednávku cenín na rok 2018 Uznesenie č.79/2017 : plán miestneho zarybnenia dňa 20.10.2017 Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č.74/2017: informáciu o kontrole plnenia úloh Uznesenie č.77/2017 : informáciu o stave členskej základne k 30.9.2017 Uznesenie č.78/2017: informáciu …
By : CIW Admin | okt 17, 2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 28.8.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 28.8.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 68/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 29.6.2017 do 23.8.2017 Uznesenie č. 70/2017: hospodárenie organizácie za 1.polrok 2017 Výbor  berie na vedomie: Uznesenie č. 67/2017: informáciu o kontrole plnenia úloh Uznesenie č. 69/2017 : informáciu o stave členskej základne k 23.8.2017 Uznesenie č. 71/2017 : informáciu o plánovanom jesennom …
By : CIW Admin | sep 14, 2017

Hospodárenie SRZ Bratislava V. za 1. polrok 2017

PRÍJMY   Plán 01-12/2017 Skutočnosť 01-06/2017 Plnenie v % Členské 41 980,00 35 574,00 85,00 Povolenky 132 391,00 117 753,00 89,00 Zápisné 4 000,00 3 490,00 87,00 Brigády 15 000,00 12 990,00 87,00 Zarybnenie 5 000,00 4 290,00 86,00 Ubytovanie GA 1 000,00 909,75 91,00 Pokuty 800,00 415,00 52,00 Usporiadanie ligy RT 200,00 – 0,00 …
By : CIW Admin | aug 29, 2017
1 24 25 26 27 28