Pre členov

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.5.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.5.2017 Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 49/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 26.4.2017 do 31.5.2017 Uznesenie č. 52/2017: odvolanie p. Ľubomíra Bíru z funkcie predsedu disciplinárnej komisie. Uznesenie č. 53/2017: schvaľuje p. JUDr. Ladislava Vanku za predsedu disciplinárnej komisie. Uznesenie č. 57/2017: úradné hodiny pre verejnosť od 1.6.2017 Výbor  berie na …
By : CIW Admin | jún 10, 2017

Oznam pre členov MsO SRZ Bratislava I. – V.

V súvislosti s osadením nových dopravných značiek k rybárskym revírom Veľké Čunovo a Malé Čunovo je možné parkovanie s motorovým vozidlom od vjazdu – cesta E75 po rampu, s platným povolením na rybolov a povolením vydaným MČ Bratislava Rusovce. K danému je potrebné predloženie : Platné miestne povolenie na rybolov pre rok 2017 vydané MsO SRZ Bratislava I. – V. Predloženie osvedčenia od …
By : CIW Admin | máj 17, 2017

Uznesenia z výboru zo dňa 26.4.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia : Výbor  schvaľuje: Uznesenie č. 36/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 20.3.2017 do 25.4.2017 Uznesenie č. 37/2017 : pričlenenie odbočky MO3 k odbočke MO2 Uznesenie č.38/2017: odvod finančných prostriedkov Rade SRZ za predaj povolení, členských príspevkov a tlačív k 30.4.2017 v celkovej sume 33197,50 € Uznesenie č. 39/2017 : zabezpečenie občerstvenia na preteky usporiadané …
By : CIW Admin | apr 26, 2017

Uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 7.4.2017

VČS  schvaľuje : Správu mandátovej komisie Správu o činnosti výboru MsO SRZ Bratislava V. za rok 2016 Správu o  hospodárení MsO SRZ Bratislava V. za rok 2016 a Návrh rozpočtu na rok 2017 Správu KK za rok 2016 Plán Hlavných úloh na rok 2017 VČS berie na vedomie: 1.Správu Disciplinárnej komisie za rok 2016 Vzdanie sa …
By : CIW Admin | apr 7, 2017
1 24 25 26