Pre členov

Výročná členská schôdza MO3 a MO2 – termíny a program

Výbor MO 3 pri Mestskej organizácii SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 7. februára 2019 od 17,30 hod. v reštaurácii U Heleny, Trnavská cesta 184/104 s nasledovným programom : 1. Prezentácia 17,00 hod. – 17,30 hod. 2. Otvorenie 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 4. Správa …
By : CIW Admin | jan 21, 2019

Brigády v roku 2019

INFORMÁCIE PRE ČLENOV MsO SRZ Bratislava V. na rok 2019 Brigáda – za neodpracovanú brigádu povinnosť úhrady 15,00 € – príspevok na zarybnenie. Od brigády sú oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu ZŤP-s. V prípade odpracovania brigády v inej organizácii je potrebné predloženie potvrdenia. Od roku 2019 sa …
By : CIW Admin | dec 24, 2018

Dávame do pozornosti, že dnes vyšli v zbierke zákonov tieto vyhlášky

381 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. decembra 2018 o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu …
By : CIW Admin | dec 24, 2018
1 2 3 4 5 14