Predaj povolení

Vážení rybári, chceli by sme Vás touto formou poskytnúť informácie pre rok 2018.

Vek
k 31.12.
Zápisné
nový člen
Členská známka
Kaprové
povolenie
miestne
Kaprové
povolenie zväzové
Deti do 5 rokov
– lov na bič
zdarma
Deti do 14 rokov
5,00€
14,00€
10,00€
Mládež od 15 do 17 rokov
5,00€
14,00€
43,00€
35,00€
Dospelý nad 18 rokov
20,00€
20,00€
43,00€
35,00€
Člen MsO Bratislava V.
min.5 r. a nad 65 r.
20,00€
33,00€
35,00€
Člen MsO Bratislava V.
min. 10 r. a jubilant
70, 75, 80 a nad 80 r.
20,00€
2,00€
35,00€
Člen MsO Bratislava V.
min. 5 r. s preukazom ZŤP-s
20,00€
33,00€
35,00€

Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2018 sa vydávajú v termíne do 31.9.2018, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2018
Poplatky možno rozdeliť na 2 platby:

  • Povolenie
  • Členské, zápisné a ostatné poplatky
K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2018  je potrebné predložiť :
  • nový člen – prijatie podmienené vyplnením žiadosti o prijatie, po úspešnom absolvovaní vedomostného testu,predložením občianskeho preukazu a fotografie (3×4 cm)
  • člen – členský preukaz s fotografiou, bez predloženia členskej legitimácie členská zámka ani povolenie nebude vydane, občiansky preukaz v prípade zmeny adresy trvalého bydliska
  • člen –držiteľ preukazu ZŤP-s  – platný preukaz  ZŤP- s
  • študent denného štúdia nad 18 do 25 rokov – potvrdenie o návšteve školy
Ako sa stať členom SRZ MsO SRZ Bratislava V.
Členská známka
Prerušenie členstva
Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií
Záznam o úlovkoch
Rybársky lístok