Predaj povolení

Vážení rybári, chceli by sme Vás touto formou poskytnúť informácie pre rok 2024.

Vek člena k 31.12.
Zápisné
nový člen
v €
Členská známka
v €
Kaprové
povolenie
miestne v €
Kaprové
povolenie zväzové v €
Deti od 3 do 5 rokov
5,00€1,00€
zdarma
zdarma
Deti od 6 do 14 rokov
5,00€
1,00€
14,00€
15,00€
Mládež od 15 do 17 rokov
5,00€
17,00€
60,00€
75,00€
Dospelý nad 18 rokov
50,00€
32,00€
60,00€
75,00€
Člen MsO Bratislava V.
minimálne 5 r. a nad 65 r.
32,00€
40,00€
75,00€
Člen MsO Bratislava V.
minimálne 5 r. s preukazom ZŤP-s
32,00€
40,00€
75,00€
Člen MsO Bratislava I. – V., vek 70, 75, 80 nad 80 r.(min. 10 rokov členom)
32,00€
2,00€
75,00€

UPOZORNENIE: kúpa zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia.

 • Povolenia pre rok 2024 sa vydávajú v termíne do 30.9.2024, hosťovacie bratislavské povolenie do 31.12.2024. Poplatky možno rozdeliť na 2 platby : 1.: Členské, zápisné a ostatné poplatky 2.: Povolenie na rybolov
 • Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií – 120,00 € ( povolenie nie je nárokovateľné) Kúpa druhého miestneho povolenia pre člena organizácie – 120,00 €
 • Hosťovacie miestne povolenia člen SRZ (povolenie nie je nárokovateľné) :
  Denné dospelý 20 €, týždenné deti 5 €
 • Hosťovacie miestne povolenie nečlen SRZ (povolenie nie je nárokovateľné) :
  Denné dospelý 40 €, týždenné deti 10 €
 • Hosťovacie povolenia revíry Rady – člen SRZ: Denné dospelý 15 €
K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrené predložiť:
 1. člen – členský preukaz s nalepenou fotografiou, občiansky preukaz v prípade zmeny adresy trvalého bydliska, invalidný dôchodca preukaz ZŤP- s
 2. nový člen – prijatie podmienené vyplnením žiadosti o prijatie, potvrdení súhlasu so spracovávaním osobných údajov, po úspešnom absolvovaní vedomostného testu a so súhlasom výboru
 3. prestupujúci člen – schválenie prestupu, potvrdený výstup v členskom preukaze, prijatie so súhlasom výboru

Členská známka – povinnosť uhradenia do 31. marca, v prípade neuhradenia členstvo zaniká – od 1.4. nový člen, t.z. žiadosť o prijatie, potvrdení súhlasu so spracovávaním osobných údajov, po úspešnom absolvovaní vedomostného testu a so súhlasom výboru.

Záznam o úlovkoch za rok 2023 nutné odovzdať do 15.1.2024

UPOZORNENIE

Ak držiteľ povolenia do 15.1.2024 povolenie na rybolov za rok 2023 neodovzdá, nové povolenie na rybolov pre rok 2024 mu organizácia NEVYDÁ ( § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ).

 • Brigáda – za neodpracovanú brigádu povinnosť úhrady 30,00 € – príspevok na zarybnenie. V prípade odpracovania brigády v inej organizácii SRZ je potrebné predloženie potvrdenia.
 • Rybársky lístok – povinnosť pri love rýb, kúpa na obecnom či mestskom úrade. Platba: deti do 15 rokov zdarma ( musia ho však mať pri love ), dospelý : týždenný – 3,00 €, mesačný – 5,00 €, ročný – 10,00 € , 3 ročný – 25 ,00 €

Brigády – začiatok o 9,00 hod., miesto stretnutia, brigády zabezpečujú príslušní predsedovia odbočiek

MO1 :

30.3.2024, 28.9.2024 – Zrkadlový háj, Chorvátsky kanál = zraz Zrkadlový háj pri bufete

6.4. 2024, 26.10.2024 – U horára, Chorvátsky kanál = zraz pri jazere U horára

MO2 :

9.3.2024, 12.10.2024 – Malé Čunovo, Veľké Čunovo= zraz pri jazere

23.3.2023, 5.10.2024 – Rusovce = zraz pri jazere

MO3:

16.3.2024, 5.10.2024 – RJS, Veľký Zemník, Malý Zemník, Zuzana, Polder, Ovsište = zraz 3 prechod

 • Členské schôdze MO1 – MO3, zahajovacie preteky, burza rybárskych potrieb sa oznámia dodatočne na FC a web stránke organizácie
 • Rybársky krúžok – pre deti od 6 do 14 r. , Centrum voľného času, Gessayova 6, tel. 02/ 62 31 59 79 – informácie na tel. č. 0911 412 942 – Rybár Marek
Ako sa stať členom SRZ MsO SRZ Bratislava V.
Záujemca o členstvo v SRZ musí:

 1.  Navštíviť mestskú organizáciu SRZ Bratislava V. v úradných hodinách
 2.  Vyplniť a podať prihlášku a súhlas so spracovávaním osobných údajov za člena a úspešne absolvovať vedomostný test (osobne v kancelárii zväzu), ktorý sa skladá z 20 otázok – základných poznatkoch z oblasti rybárstva, biológie rýb, právnych predpisov, Stanov SRZ.

Na základe úspešne absolvovaného testu, predložení 1 ks fotografie a po prijatí MsO SRZ Bratislava za člena, po zaplatení zápisného a členského príspevku, organizácia členovi vydá „Členský preukaz“.

Prijatý člen si môže zakúpiť povolenie na lov rýb – miestne povolenie alebo zväzové povolenie na kaprové vody v termíne do 30.9.2024.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté v kancelárii MsO.

Členská známka
povinnosť uhradenia do 31.3.2024, po termíne členstvo zaniká
Prerušenie členstva
Prestup členstva

UPOZORNENIE

Prestup člena z jednej organizačnej zložky SRZ do inej je možné LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ ŽIADOSTI člena a po

– vyjadrení pôvodnej organizačnej zložky SRZ, že má člen voči nej splnené všetky záväzky
– súhlase organizačnej zložky SRZ, do ktorej hodlá prestúpiť.

Zápis o zmene uvedených súhlasov  sa poznamená v členskom preukaze člena. Tlačivo je k dispozícií na stránke, odkaz:  > LINK <

Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií
 • na základe rozhodnutia výboru organizácie, povolenie pre členov, ktorí prestúpili do inej organizácie sa miestne povolenie nebude predávať – viď uznesenie výboru.

120,00 €

Záznam o úlovkoch
Záznam o úlovkoch za rok 2023 nutné odovzdať do 15.01.2024.

UPOZORNENIE

Ak držiteľ povolenia do 15.01.2024 povolenie na rybolov za rok 2023 neodovzdá, nové povolenie na rybolov pre rok 2024 mu organizácia NEVYDÁ ( § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ).

Rybársky lístok
povinnosť pri love rýb, kúpa na obecnom či mestskom úrade.  Platba: deti do 15 rokov zdarma ( musia ho však mať pri love ), dospelý : týždenný – 3,00 €, mesačný – 5,00 €,  ročný – 10,00 € ,  3 – ročný – 25,00 €