Predaj povolení

Vážení rybári, chceli by sme Vás touto formou poskytnúť informácie pre rok 2021.

Vek člena
Zápisné
nový člen
v €
Členská známka
v €
Kaprové
povolenie
miestne v €
Kaprové
povolenie zväzové v €
Deti do 5 rokov
1,00
zdarma
10,00
Deti od 6 do 14 rokov
5,00€
1,00
14,00€
10,00€
Mládež od 15 do 17 rokov
5,00€
17,00€
43,00€
40,00€
Dospelý nad 18 rokov
30,00€
23,00€
43,00€
40,00€
Člen MsO Bratislava V.
minimálne 5 r. a nad 65 r.
23,00€
33,00€
40,00€
Člen MsO Bratislava V. jubilant – 70, 75, 80 nad 80 r.(min. 10 rokov členom)
23,00€
2,00€
40,00€
Člen MsO Bratislava V.
minimálne 5 r. s preukazom ZŤP-s
23,00€
33,00€
40,00€

Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia.
Povolenia pre rok 2021 sa vydávajú v termíne do 30.9.2021, hosťovacie bratislavské povolenia do 31.12.2021.

Poplatky možno rozdeliť na 2 platby :  1.: Členské, zápisné a ostatné poplatky 2.: Povolenie

Kúpa miestneho povolenia  pre členov iných organizácií  – 100,00 €

Predaj hosťovacieho  kaprového povolenia pre rok 2021 pre členov SRZ :

 • Miestne – dospelý  denné 10 €
 • Miestne – dospelý  týždenné 40 €
 • Miestne – deti týždenné 5 €

Predaj hosťovacieho  kaprového povolenia pre rok 2021 pre nečlenov:

 • Miestne – dospelý  denné 20 €
 • Na revíry Rady – dospelý  denné 20 €

K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrené predložiť:

 1. člen – členský preukaz s nalepenou fotografiou, občiansky  preukaz v prípade zmeny adresy trvalého bydliska,  invalidný dôchodca preukaz  ZŤP- s
 2. nový člen – prijatie podmienené vyplnením  žiadosti o prijatie, potvrdení súhlasu so spracovávaním osobných údajov,  po úspešnom  absolvovaní vedomostného testu a so súhlasom výboru
 3. prestupujúci člen – schválenie prestupu, potvrdený výstup v členskom preukaze, prijatie so súhlasom výboru
Ako sa stať členom SRZ MsO SRZ Bratislava V.
Záujemca o členstvo v SRZ musí:

 1.  Navštíviť mestskú organizáciu SRZ Bratislava V. v úradných hodinách
 2.  Vyplniť a podať prihlášku a súhlas so spracovávaním osobných údajov za člena a úspešne absolvovať vedomostný test (osobne v kancelárii zväzu), ktorý sa skladá z 20 otázok – základných poznatkoch z oblasti rybárstva, biológie rýb, právnych predpisov, Stanov SRZ.

Na základe úspešne absolvovaného testu, predložení 1 ks fotografie a po prijatí MsO SRZ Bratislava za člena, po zaplatení zápisného a členského príspevku, organizácia členovi vydá „Členský preukaz“.

Prijatý člen si môže zakúpiť povolenie na lov rýb – miestne povolenie alebo zväzové povolenie na kaprové vody v termíne do 30.9.2021.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté v kancelárii MsO.

Členská známka
povinnosť uhradenia do 31.3.2021, po termíne členstvo zaniká
Prerušenie členstva
max. 2 roky . – povinnosť úhrady 20,00 € – príspevok na zarybnenie

Žiadosť o prerušenie členstva

Prestup členstva

UPOZORNENIE

Prestup člena z jednej organizačnej zložky SRZ do inej je možné LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ ŽIADOSTI člena a po

– vyjadrení pôvodnej organizačnej zložky SRZ, že má člen voči nej splnené všetky záväzky
– súhlase organizačnej zložky SRZ, do ktorej hodlá prestúpiť.

Zápis o zmene uvedených súhlasov  sa poznamená v členskom preukaze člena. Tlačivo je k dispozícií na stránke, odkaz:  > LINK <

Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií
 • na základe rozhodnutia výboru organizácie, povolenie pre členov, ktorí prestúpili do inej organizácie sa miestne povolenie nebude predávať – viď uznesenie výboru.

100,00 €

Záznam o úlovkoch
vyplnený záznam odovzdať do 15. januára 2021,  po termíne, alebo riadne nevyplnený sa bude považovať za neodovzdaný, 20,00  € – príspevok na zarybnenie
Rybársky lístok
povinnosť pri love rýb, kúpa na obecnom či mestskom úrade.  Platba: deti do 15 rokov zdarma ( musia ho však mať pri love ), dospelý : týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,  ročný – 7,00 € ,  3 – ročný – 17,00 €