Služby

Oznamujem členom organizácie, že zo strany Rady SRZ už boli distribuované predpisy - zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z, a vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z.z. . Predpisy je možné si vyzdvihnúť v kancelárii počas úradných hodín.,
<p style="text-align: center;"><strong>UPOZORNENIE</strong></p> <strong>Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,</strong><strong>dovoľujeme si vás informovať, že od 1.8.2018 sa z dôvodu prebiehajúcej výstavby diaľnice D4 v úseku Jarovce – Ivanka sever mení spôsob lovu rýb na rybárskom revíry č.1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník ( obmedzenia lovu, zákaz lovu, CHRO ....).  </strong><strong>Širokú verejnosť budeme  o zmenách informovať po spoločnom rokovaní so staviteľom D4R7  dňa 7.8.2018 – zmeny budú vyznačené na tabuliach označujúcich príslušný revír, na web stránke a facebookovej stránke.</strong>,
Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2018 sa vydávajú v termíne do 30.9.2018, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2018, SRZ Bratislava 5