Šport

V dňoch 1. – 4.6.2017 je vzhľadom na preteky Slovenskej kanoistiky na rybárskom revíry Veľký Zemník vyhlásený Zákaz lovu rýb. Na základe požiadavky tunajšej organizácie a telefonického súhlasu SZRK Ing. Borisa Bergendiho sa povoľuje lov rýb 1 hodinu po ukončení preteku dňa 3.6.2017. Upozorňujeme na denný čas lovu rýb do 24,00 hod. Odo dňa 4.6.2017 je možný lov rýb 1 hodinu po ukončení preteku. Informácia sa posiela na vedomie i sekretariátu Rady SRZ.

Zahajovacie preteky 2018

Slovenský rybársky zväz – Bratislava V. PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH ktoré sa konajú dňa 12.5.2018 od 7,00 – 13,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj Lov rýb povolený na 2 udice Možnosť privlastnenia si 1 ks mierečnej ryby : kapor (kapor od 40 do 70 cm ) Povinnosť loviaceho mať meradlo potrebné na zistenie …
By : CIW Admin | apr 4, 2018

Preteky Zväzu kanoistiky

Od 20.7. do 23.7. sa konajú na Veľkom Zemníku preteky Zväzu kanoistiky.  ∞
By : CIW Admin | júl 17, 2017

Sponzori pretekov MS juniorov v RT

RT ktoré sa konajú v dňoch 20.7.2017 až 23.7.2017 na futbalovom štadióne v Jarovciach – Bratislava V.   ∞
By : CIW Admin | jún 20, 2017
1 2 3 4