Povolenia už sú v predaji
 • Cena štartovného deti : zdarma
 • Cena štartovného dospelý :  7,00 EUR

Slovenský rybársky zväz – Bratislava V.
PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH

ktoré sa konajú dňa 12.5.2018 od 7,00 – 13,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj

Lov rýb povolený na 2 udice
Možnosť privlastnenia si 1 ks mierečnej ryby : kapor (kapor od 40 do 70 cm )
Povinnosť loviaceho mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčika a podberák
Odporúča sa mať podložku pod ulovenú rybu
Zakazuje sa zavážanie a zanášanie návnad a nástrah akýmikoľvek plavidlami
Porušenie predpisov v oblasti rybárstva ako aj nehumánne zaobchádzanie s úlovkom môže viesť k diskvalifikácii loviaceho pretekára
V prípade neúčasti alebo diskvalifikácie loviaceho pretekára štartovné sa nevracia
Protesty a námietky je možné podať u sektorového rozhodcu, o proteste rozhoduje hlavný rozhodca a usporiadateľ preteku

Slovenský rybársky zväz – Bratislava V.
PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DETÍ do 14 rokov

ktoré sa konajú dňa 12.5.2018 od 8,00 – 12,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj

Lov rýb povolený na 1 prút
Možnosť privlastnenia si 1 ks mierečnej ryby : kapor (kapor od 40 do 70 cm )
Povinnosť loviaceho mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčika a podberák
Odporúča sa mať podložku pod ulovenú rybu
Zakazuje sa zavážanie a zanášanie návnad a nástrah akýmikoľvek plavidlami
Porušenie predpisov v oblasti rybárstva ako aj nehumánne zaobchádzanie s úlovkom môže viesť k diskvalifikácii loviaceho pretekára
Protesty a námietky je možné podať u sektorového rozhodcu, o proteste rozhoduje hlavný rozhodca a usporiadateľ preteku

Zoznam kandidátov do výboru MO 1

  1. Benovič Ladislav
  2. Czinegová Eva
  3. Fusek Peter
  4. Klamo Jaroslav
  5. Kováč Ján
  6. Kreps Štefan
  7. Kupecký Ján
  8. Múčka Milan
  9. Stenchlák Peter
  10. Stojkovič Miroslav
  11. Topor Tomáš

Návrhy delegátov na Mestskú konferenciu z MO1:

 1. Benovič Ladislav
 2. Bubák Miloš
 3. Gubric Jaroslav
 4. Hlinický František
 5. Klamo Jaroslav
 6. Kotlár Titus
 7. Kováč Ján
 8. Kreps Štefan
 9. Stenchlák Peter
 10. Stojkovič Miroslav
 11. Šebesta Marek
 12. Topor Tomáš
 13. Vanko Ladislav

Zoznam kandidátov do výboru MO 2

 1. Anger Štefan
 2. Gaál Jozef
 3. Griesl František
 4. Kövesi Peter
 5. Mittendorfer Marcel st.
 6. Mittendorfer Marcel ml.
 7. Sladká Marcela
 8. Sladký Martin

Neplatný návrh: Radovič Pavol – nie je členom MO2, podľa bydliska člen MO1

Návrhy delegátov na Mestskú konferenciu z MO2:

 1. Anger Štefan
 2. Gaál Jozef
 3. Griesl František
 4. Kövesi Peter
 5. Mittendorfer Marcel
 6. Mittendorfer Marcel
 7. Sladká Marcela
 8. Sladký Martin
 9. Staršic Rudolf
 10. Steck Jozef

 

Zoznam kandidátov do výboru MO 3

 1. Dzielava Rudolf, st.
 2. Dzielava Rudolf, ml.
 3. Jakšík Ivan
 4. Jankovič Miroslav
 5. Horňák Marek
 6. Hošo Pavol
 7. Mikulášik Jozef
 8. Mikulášiková Lucia
 9. Mrázik Vladimír
 10. Németh Tomáš

Návrhy delegátov na Mestskú konferenciu z MO3:

 1. Dzielava Rudolf
 2. Dzielava Rudolf, ml.
 3. Horňák Marek
 4. Hošo Pavol
 5. Jakšík Ivan
 6. Jankovič Miroslav
 7. Mikulášik Jozef
 8. Mikulášiková Lucia
 9. Mrázik Vladimír
 10. Németh Tomáš
 11. Rybár Rastislav

Výbor MO1 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. apríla 2018 o 17,30 hod. v priestoroch ZŠ Dudová 2 s nasledovným programom :

 1. Prezentácia medzi 17,00 hod. – 17,30 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO1 za rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO1
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85101 – 85107.

Každý člen MO1 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

MUDr. Ján Kupecký

predseda MO1


Výbor MO2 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 o 10,00 hod. v bufete Vyza na hrádzi s nasledovným programom : Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85110 ( Jarovce, Rusovce, Čunovo )

 1. Prezentácia medzi 9,30 hod. – 10,00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO2 za rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Voľba výboru MO2
 8. Voľba delegátov na MK
 9. Prestávka
 10. Oznámenie výsledku volieb
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Každý člen MO2 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta

predseda MO2


Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2018 o 10,00 hod. v bufete Vyza s nasledovným programom :

 1. Prezentácia medzi 9,30 hod. – 10,00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO3 za rok 2017 a plán úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO3
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska ( okrem PSČ 85101 – 85107, 85110 )

Každý člen MO3 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta

poverený predseda MO3

Výbor MsO SRZ Bratislava V. sa aj napriek pôvodnej nevôli nechať sa vtiahnuť do predvolebnej kampane ktorú organizuje skupina ľudí ktorý sa nazývajú Alternatíva rozhodol, že bude reagovať na vyhlásenia, lži, klamstvá a sľuby ktoré zverejňujú na facebooku s cieľom ovplyvniť čo najviac členov SRZ aby v nadchádzajúcich voľbách volili práve ich kandidátov. Členov súčasného výboru ALTERNATÍVA opisuje ako neschopných lenivých babrákov ktorí nemajú záujem nič spraviť pre rybárstvo a peniaze organizácie si užívajú na svoje zábavky. Reagujeme aj kvôli stále sa množiacim otázkam v rôznych diskusiách. Sú vinní keď sú ticho ? Kto mlčí ten svedčí !

Výbor MsO SRZ Bratislava V. prehlasuje že všetko čo je v tomto vyhlásení uvedené je pravda a sú na všetko písomné dôkazy a podklady.

Pôjdeme na to postupne bod po bode.

1. LIETAŤ SA IM ZACHCELO – treba im pristrihnúť krídelka !

Toto ALTERNATÍVA prezentovala tak, že za vaše peniaze si pod zámienkou kontrol rybárskej stráže užívame výhliadkové lety nad Dunajom bez akehokoľvek efektu.

NIE JE TO PRAVDA !!! Tunajšiu organizáciu MsO SRZ Bratislava V. a ani Radu SRZ Žilina to nestálo „ani cent“ a hneď pri prvej kontrole bola identifikovaná a nahlásená žiabrovka na Hamuliakovskej strane Dunaja. Následne boli políciou a rybárskou strážou – profesionálnym členom RS p. Machalom chytení pytliaci. Správa o tom bola v rôznych médiách a aj vo večerných správach pod názvom „Pytliaci na Dunaji“. Pri ďalšej kontrole to bola žiabrovka na revíry Polder. Tak páni z Alternatívy to že vy o niečom neviete ešte neznamená že sa to nestalo.

2. STAČILO !

Tu nás Alternatíva obviňuje z neschopnosti a že nečinnosťou Výboru sme ako organizácia prišli o dva REVÍRY. Len pre objasnenie. Zuzana sa chytá tak ako sa chytá posledných dvanásť rokov a o Polder stále bojujeme v rámci podaného odvolania. To čo sa stalo a prečo sa stalo má úplne iné pozadie a nie našu neschopnosť. Ten neporiadok čo bol na fotkách ako zámienka tam nechal jeden z nás rybárov. A tie tabule na strome ? Opýtajte sa kandidáta ALTERNATÍVY, ktorý keď bol pomocným hospodárom a mal vymeniť nálepky na označenie revírov si nezobral rebrík a tam kde nedočiahol tak „natĺkol“ ďalšiu tabulu pod tú pôvodnú a to nie len na revíry Polder ( Peter.S.).

Prišli sme o revíry – tak dokladujte, kedy, kde, a o aké a aký podiel na tom majú členovia výboru!

CHATA – Rybársky dom v Gabčíkove.

Tu Alternatíva zverejnila „údajnú KNIHU ubytovaných“ – žiadame ju predložiť

ZNOVU KLAMSTVO umelo a účelovo vyrobený akože doklad ktorý napísal pravde podobne sused z pomsty pretože sme mu neumožnili prejazd nákladnými autami cez náš pozemok.

Originál kniha ubytovaných je v evidencii správcu rybárskeho domu v ktorej sú zapísaní všetci ktorý na chate prespia bez rozdielu či za ubytovanie platili alebo nie. Ak tam niekto neprespí a je tam iba cez deň z dôvodu brigády nie je dôvod ho do knihy zapisovať.

Titus K. je ustanovený ako správca chaty a stará sa o všetko potrebné, je v dôchodku a 300m od chaty má vlastný dom kde býva. ALTERNATÍVA aký zmysel by podľa vás malo keby sa zapisoval do knihy ubytovaných vždy keď ide pokosiť trávu alebo vyvetrať?

KLAMSTVO – chata nie je v strate a ani keby sa neprenajímala tak nebude v strate. Ceny nehnuteľností v danej oblasti stúpli oproti roku keď bola kúpená 15 násobne a pri započítaní investícií čo sa do nej investovali jej momentálna cena je 10 násobne vyššia a každý rok stúpa. Ale to vy špičkoví ALTERNATÍVNI manageri určite viete. Tak prečo klamete ostatných členov a tvrdíte opak bez jediného dôkazu – predložte.

3. ALTERNATÍVA sa stala Alternatívou pred niekoľkými dňami – dovtedy vystupovali ako MsO SRZ Bratislava 5. Založili ju ešte v dobe keď sa „aktívne“ podieľali na činnosti organizácie kde pôsobili v organizačných zložkách ako odbočka MO3, disciplinárna komisia, rybárska stráž a zúčastňovali sa na riadnych zasadaniach výboru. Po dvoch rokoch počas ktorých predkladali návrhy veľa krát proti platnej rybárskej legislatíve a chceli aby ich výbor odhlasoval a niesol za ne zodpovednosť.

Úlohy ktoré im boli s ich súhlasom pridelené počas dvoch rokov nesplnili ako napr. odkúpenie a sprevádzkovanie oficiálnej web. Stránky, resp. zriadenie novej web stránky (Peter B. ) vybavenie možnosti parkovania na príjazdovej ceste k Čunovským jazerám, sľúbená zmluva s poľovníkmi na odstreľ kormorána ( Pavol R.).

Následne sa začali množiť sťažnosti od našich členov na postup a jednanie rybárskej stráže pri kontrolách. Šikanovanie a ponižovanie členov SRZ pod heslom „ak rybár nič nespravil treba si na neho niečo nájsť“ platilo hlavne na Veľkom Zemníku.

Kontroly osôb ktoré ryby nelovili a domáhanie sa úkonov na ktoré nie je RS oprávnená (Peter B.) nezniesol že proti jeho vôli si niekto trval na svojich právach tak ako člen disciplinárnej komisie presadil svoje a DK tohto nášho dlhoročného člena vylúčila na tri roky za neuposlúchnutie výzvy člena RS. Tento pán nelovil ryby stál pri aute a rozprával sa z rybármi na výzvu (proti zákonnú) aby otvoril kufor na aute čo on odmietol ako neoprávnenú výzvu zo strany RS. Následne kontrolujúci privolali hliadku Polície ktorej sa kontrolovaný preukázal aj rybárskymi dokladmi a otvoril kufor na aute. Kontrola nič nenašla a policajti kontrolovanému vrátili všetky doklady a aj tak skončil na disciplinárke s trestom vylúčený na tri roky. Pán sa odvolal a výbor ako druhostupňový disciplinárny orgán jeho trest zrušil. V krátkom čase Kontrolná komisia vykonala kontroly v Disciplinárnej komisii a MO2. V DK bolo zistené množstvo porušení pri disciplinárnych konaniach. Vybor DK rozpustil a bola zvolená nová DK. To bol koniec akejkoľvek spolupráce medzi výborom MsO SRZ Bratislava V. a niektorými terajšími kandidátmi ALTERNATÍVY. Od tej doby používali títo ľudia neoprávnene na Faceboaku meno tunajšej organizácie kde prezentovali činnosť tunajšej organizácie ako svoju a úspechy vždy pripisovali ako pomoc ich súkromného občianskeho združenia tiež so zameraním na rybárstvo. V spolupráci s týmto Občianskym združením sa mal konať aj Kaprársky maratón na revíry Veľký Zemník. Navonok veľmi úspešná rybárska akcia vo vnútri chaos, neprofesionalita hraničiaca podvodom. Podľa platných účtovných a daňových predpisov malo účtovníctvo prejsť cez tunajšiu organizáciu ktorá je obhospodarovateľom revíru ( užívateľom je Rada SRZ Žilina). To znamená že organizátor OZ ktorého členmi sú viacerí kandidáti ALTERNATÍVY pod záštitou MsO SRZ BA V. usporiadajú pretek. Výbor vtedy ešte v dobrej viere tento pretek odsúhlasil a odsúhlasil aj nákup väčších ťažkých rýb ako podporu tomuto preteku. Páni ktorí sa týmto pretekom tak veľmi hrdia uviedli na posielanie štartovného súkromný účet jedného z nich – tiež na kandidátke ALTERNATÍVY. Zodpovedný nepredložil žiadne účtovné doklady až na niekoľko mesačné urgencie pani účtovníčky organizácie a výboru priniesol Peter B. doklady a faktúry na úplne neznáme firmy ktoré účtovníčka odmietla prijať a hneď mu ich vrátila. Nás ako výbor podviedli a vystavili možnému postihu zo strany nadriadeného orgánu. Takto môžeme pokračovať aby sme vám umožnili sa v tom trochu orientovať.

Kandidát ALTERNATÍVY (Ján K. ) pracoval na sekretariáte tunajšej organizácie ako predajca povolení. Bol vyhodený za spreneveru keď sfalšoval podpis člena výboru a vybral z pokladne organizácie nemalú finančnú čiastku pre svoje súkromné účely – túto sumu viac rokov splácal, a to nehovoríme o mankách v pokladne. Pracoval aj ako profesionálna rybárska stráž, odtiaľ ho tiež vyhodili to ale nechceme komentovať. Možno to bude mať uvedené na kandidátke ako mimoriadne zásluhy o rozvoj rybárstva. Potom sú na kandidátke ALTERNATÍVY ešte aj špecialisti v oblasti rybárska stráž, ktorí sa na zahajovacích pretekoch 9.5. príde opýtať či pretekár ktorý chytil kapra a zasieťkoval ho si ho má zapísať do celoročného prehľadu o úlovkoch. Traja z kandidátky ALTERNATÍVY boli odvolaní z rybárskej stráže a ďalším trom bol uložený disciplinárny trest.

A títo ľudia si myslia že majú právo nás bez akýchkoľvek dôkazov za neschopných hlupákov ktorý ničomu nerozumia a svojou neodbornosťou len ničia vody a prírodu. O väčšine z vás sa to povedať nedá pretože nerobíte nič aj keď príležitostí bolo dosť. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Tieto informácie o niektorých kandidátoch ALTERNATÍVY sú pre širokú členskú základňu MsO SRZ Bratislava V. Týkajú sa iba činnosti v tejto organizácii jej organizačných zložiek, funkcionárov, bývalých funkcionárov a členov. Na všetko čo je tu nápísané existujú písomné dôkazy a právoplatné disciplinárne rozhodnutia.

Výbor MsO SRZ Bratislava V.

Petrov zdar !

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 31.1.2018:
Výbor schvaľuje:

Uznesenie č. 2/2018 : príjmy a výdaje za obdobie od 16.12.2017 do 31.1.2018
Uznesenie č. 4/2018 : čerpanie rozpočtu za rok 2017
Uznesenie č. 5/2018: termíny VČS odbočiek MO1 – MO3 a MK

Výbor berie na vedomie:

Uznesenie č. 1/2018: informáciu o kontrole plnenia úloh
Uznesenie č. 3/2018: informáciu o kontrole záznamov o dochádzke k vode a úlovkov za rok 2017
Uznesenie č. 6/2018: informáciu o účasti štatutárov na zasadnutí štatutárov Bratislavského kraja

Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 28.2.2018
Výbor schvaľuje:

Uznesenie č.8/2018 : príjmy a výdaje za obdobie od 1.2.2018 do 28.2.2018
Uznesenie č.10/2018 : návrh rozpočtu na rok 2018
Uznesenie č.16/2018: mimoriadnu odmenu hospodárovi za spracovanie UL za rok 2017
Uznesenie č.17/2018: dodaj jarnej a jesennej násadovej ryby kapra rybničného od firmy Kolter a.s. Boheľov

Výbor berie na vedomie:

Uznesenie č. 7/2018: informáciu o kontrole plnenia úloh
Uznesenie č. 9/2018: informáciu vo veci vykonanej odoslanej štatistiky UL za rok 2017
Uznesenie č. 11/2018: informáciu z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ
Uznesenie č.14/2018: informáciu zo zimnej údržby RD v Gabčíkove
Uznesenie č.15/2018: informáciu zo zasadnutia Združenia MsO SRZ Bratislava I. – V..
Uznesenie č.18/2018: informáciu z vykonanej kontroly KK za 4. štvrťrok 2017

Výbor ukladá: :

Uznesenie č. 12/2018: sekretariátu informovať so znením dodatku č. 1 MRP – lov rýb na rybárskom revíry Zuzana členskú základňu
Uznesenie č. 13/2018: predsedom MO predložiť program VČS s miestom konania

 1. Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2009/665-KTP zo dňa 11.3.2009 – povolenie výnimky zo zákazov na obdobie do 31.12.2010
 2. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. ZPO/2009/665-KTP zo dňa 24.7.2014
 3. Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2010/1397-KTP zo dňa 27.9.2014 – predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP do 31.12.2014
 4. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v Bratislave č. OU-BA-OSZP l/2014-63773-KTP zo dňa 19.8.2014– predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP do 31.12.2017
 5. List MsO SRZ Bratislava V. č. 163/2017 zo dňa 12.6.2017 – Žiadosť o predĺženie výnimky adresovaná Okresnému úradu Bratislava, na vedomie oblastný ichtyológ
 6. Žiadosť o stanovisko k prieťahom v konaní vo veci žiadosti o predĺženie Rozhodnutia vydaného KÚ ŽP Bratislava – list MsO SRZ Bratislava V. č. 214/2017 zo dňa 2.10.2017 odoslané i MŽP SR Sekcia vôd, MŽP SR Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, OU Bratislava, oblastný ichtyológ
 7. E-mailová komunikácia medzi MsO SRZ Bratislava V. zo dňa 6.11.2018 a OU Bratislava – žiadosť o informáciu v akom štádiu je žiadosť MsO SRZ + odpoveď zo dňa 10.11.2017
 8. List MsO SRZ Bratislava V. č. 238/2017 zo dňa 7.11.2017 – Žiadosť o poskytnutie súčinnosti a pomoci v riešení žiadosti – odoslané MŽP SR do rúk štátneho tajomníka, MŽP SR, Sekcia vôd, MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, ŠOP Banská Bystrica, OU Bratislava, oblastný ichtyológ
 9. List Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP 1/2017/68724-ROP zo dňa 26.10.2017 – Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
 10. List MsO SRZ Bratislava V. č. 247/2017 zo dňa 27.11.2017 s prílohami – Záznam Slovenskej inšpekcie, vyjadrenie k projektu LIFE
 11. Rozhodnutie OÚ Bratislava č. OU-BA-OSZP 1/2018/012637-KUKzo dňa 12.1.2018 – nepredĺženie výnimky ( doručené po 7 mesiacoch )
 12. Odvolanie voči rozhodnutiu OU Bratislava – list MsO SRZ Bratislava V. č. 22/2018 zo dňa 8.2.2018
 13. Odvolanie voči rozhodnutiu OU Bratislava – list Rady SRZ Žilina č. 159/74/18-Sekr. zo dňa 12.2.2018
 14. List OU Bratislava OU-BA-OSZP 1/2018/012637-KUKzo dňa 19.2.2018 – Upovedomenie o odvolaní SRZ a SRZ Rady Žilina – výzva na vyjadrenie
 15. List MsO SRZ Bratislava V. č. 40/2018 zo dňa 28.2.2018 – odpoveď na výzvu

Do dnešného dňa nie je rozhodnutie o nepredĺžení výnimky právoplatné vzhľadom na odoslané odvolanie MsO SRZ Bratislava V. ako obhospodarovateľa a SRZ Rady ako užívateľa. Zároveň oznamujem všetkým členov, že dňa 27.2.2018 som predložila na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ ( po doporučení a podpísaní oblastným ichtyológom ) dodatok č. 1 k Miestnemu rybárskemu poriadku MsO SRZ Bratislava I. – V. platného od 1.1.2018 – lov rýb na rybárskom revíry č. 1-0120-1-1 Dunaj č. 3 – OR Rameno Zuzana v časti, kde nie je uvedený zákaz.

Mgr. Jankovičová Marianna

tajomník, dňa 28.2.2018

Dodatok č. 1 k MRP MsO SRZ Bratislava I. – V. platného od 1.1.2018:

1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana

Vodná plocha ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Nakoľko sa jedná o územie so 4. a 5. stupňom ochrany,

lov rýb povolený  na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti ktoré nepatrí do 4. a 5. stupňa ochrany, nakoľko do dnešného dňa nebola povolená výnimka okresným úradom.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.

Revír nie je hraničná voda.

 

žení členovia MsO SRZ Bratislava V.

Oznamujeme termíny výročných členských schôdzí miestnych odbočiek MO1, MO2 a MO3, MK.
Počas týchto VČS a MK budú vykonané voľby v zmysle Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2.

Termíny a rajonizácia členov:

MO1 – VČS dňa 20.4.2018
v MO1 sú združení členovia s pobytom Bratislava – Petržalka, podľa PSČ : 85101 – 85107

MO2 – VČS dňa 21.4.2018
v MO2 sú združení členovia s pobytom Bratislava –Jarovce, Rusovce, Čunovo, podľa PSČ : 85110

MO3 – VČS dňa 22.4.2018
v MO3 sú združení ostatní členovia

Termíny posledných zasadnutí výborov pred VČS:
MO1 – 26.3.2018
MO2 – 26.3.2018
MO3 – 26.3.2018

MK
MK – 27.4.2018

Pozvánky s programom a miestom konania budú oznámené začiatkom apríla 2018.

MsO SRZ Bratislava V.

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava V., že v zmysle Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2, návrhy kandidátov do orgánov MsO SRZ Bratislava V., delegáta alebo náhradníka je možné podať do 12.3.2018 osobne na sekretariát MsO SRZ Bratislava V., alebo poštou. Návrh je potrebné podať na predpísanom tlačive (Príloha 1. Volebného poriadku do ZO) a musí spĺňať a obsahovať:

Za člena orgánu ZO SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné podmienky:
a) je členom SRZ viac ako štyri roky,
b) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie za porušenie
vnútrozväzových predpisov SRZ,
c) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1 ods. 6 Stanov SRZ,
d) nie je v súdnom spore so SRZ alebo
e) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ.

1. Každý kandidát do orgánu MsO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len
s jeho súhlasom.
2. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné záležitosti:
a/ meno a priezvisko, titul kandidáta,
b/ trvalé bydlisko,
c/ vek,
d/ funkcia, do ktorej je kandidát navrhnutý ( člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na
Snem SRZ)
e/ pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
f/ doba členstva v SRZ,
g/ doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
h/ druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
i/ udelené vyznamenania
j/ krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonanie volenej funkcie
3. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:
a/ miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
b/ meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby
kandidáta do orgánu MsO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
c/ súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu MsO, za delegáta alebo
náhradníka potvrdený jeho podpisom.
4. Vzor návrhu kandidáta do orgánu MsO SRZ je neoddeliteľnou súčasťou
Volebného poriadku SRZ do ZO, platného od 1.1.2018.

Výbor MsO SRZ Bratislava V. na svojom rokovaní 14.2.2018 poveril p. Mgr. Jankovičovú, pracovníčku MsO SRZ a tajomníčku na preberanie návrhov kandidátov a vydávanie potvrdení o prijatí kandidátov (Čl. II. odst. 3 Volebného poriadku).

Výbor MsO SRZ Bratislava V.

Volebný poriadok

v dňoch 23. – 25.2.2018 – agrokomplex nitra

Oznamujeme členom, že sme obdržali pozvánky na výstavu RYBÁRSTVO ,POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO ktorá sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex Nitra .

 Vstupné je 4 €, po preukázaní sa zľavovým kupónom, ktoré si môžete vyzdvihnúť v kancelárii tunajšej organizácie, je vstupné 1,50 €.

Program:

PIATOK 23.2.: (čas, téma, prednášajúci)

 • 13:00 hod –  Vplyv MVE na rybárstvo (Ing. Krajč  PhD, odbor tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina)
 • 14:00 hod –  Chov rýb v podmienkach SRZ (Ing. Cintula, vedúci odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina)
 • 15:00 hod –  Najbežnejšie ochorenia rýb v našich vodách (Ing. Michal Madžunkov, SOŠ rybársky odbor Ivánka pri Dunaji)
 • 15:30 hod –  Zážitková pedagogika v rybárstve ( Bc. Erik Voltemar, Mendelova Univerzita v Brně)
 • 16:30 hod. – Práca s deťmi v Detských rybárskych krúžkoch. (Jaroslav Heler a deti z DRK Chtelnica, Piešťany, Veľké Kostoľany a Vrbové).

SOBOTA 24.2.: (čas, téma, prednášajúci)

 • 09:00 hod. – Skúsenosti, úspechy a možnosti zapojenia sa do športovej činnosti detí.

(Jaroslav Heler organizátor pretekov – ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU, Martin Lipka reprezentačný tréner juniorov v LRU plávana a deti z DRK Jaroslava Helera, medailisti z maj. Slovenska: Jakub Lipka, Alex Piešťanský, Dávid Piešťanský,  Maxim Humaj, Dáška Strížová, Matúš Dóci, Soňa Predná, Mathias Molnár, …)

 • 10:00 hod. – Lov kaprov v kocke (Bc. Erik Voltemar, Mendelova Univerzita v Brně)
 • 11:00 hod – Lov kaprov v slovenských rybárskych revíroch (Martin Kostovič, firma MIKBAITS)
 • 12:00 hod – Vplyv cudzorodých látok na život. prostredie – ryby (Ing. Píš – hospodár SRZ MsO Nitra, Richard Štencl – ichtyológ odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina)
 • 13:00 hod – Rybožraví predátori – súčasný stav, škody, prevencia (Ing. Šubjak – SOŠ rybársky odbor Ivánka pri Dunaji a Richard Štencl – ichtyológ odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina)
 • 14:00 hod – Oceňovanie najúspešnejší športovcov SRZ (medailisti z MS 2017 MS-LRU prívlač a MS-RT juniorov + panelová diskusia so športovcami)
 • 15:30 hod Znovuoživenie slovenských vôd. Odbahnenie použitím PTP plus baktérie a skúsenosti zo Slovenských a Českých vôd. Prezentácia činnosti špeciálneho stroja TRUXOR – kosenie pobrežných zón rybníkov + kosenie vodných rastlín a čiastočné odbahňovanie. (Soňa Predná – DRK Jaroslava Helera, Bc. Erik Voltemar – Mendelova Univerzita v Brně, p. Španielka pracovník s TRUXOROM – SRZ Rada Žilina)

NEDEĽA 25.2.: (čas, téma, prednášajúci)

 • 10:00 –  Aplikovaná hydrobiológia (Bc. Erik Voltemar – Mendelova Univerzita v Brně)
 • 11:00 hod – Práca s deťmi a mládežou v podmienkach SRZ (Mgr. Jaššo referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada Žilina)
 • 12:00 hod.- Úspešné mušky na pstruhy – techniky viazania (Roman Telúch študent 3 ročník SOŠ rybársky odbor Ivánka pri Dunaji)
 • 13:00 hod- Losovanie tomboly Výstavníctvo Agrokomplex, š.p.