Počas podujatia bude vymedzený priestor pre pretekárske trate to znamená že nieje nutný zákaz rybolovu na celej vodnej ploche. (mapku tratí prikladáme v prílohe propozícií podujatia)

  • Streda 23.05 – Stavba trate – od 10:00 – 18:00
  • Piatok 25.05 – Tréningový priestor (Časť vodnej plochy) 14:00 – 18:30
  • Sobota 26.05 – Od 09:00 – 18:00 (Časť vodnej plochy)
  • Nedeľa 27.05 – Od 10:00 – 14:00 (Časť vodnej plochy)

004711-1-Proposition_EIC_UWO_BRATISLAVA_2018