Vážení členovia,

po dlhých mesiacoch ( od roku 2021), keď sa proti rozhodnutiu vydaného OÚ Bratislava odvolávalo jedno OZ je vydané právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava na výkon rybárskeho práva na revíry č. 1-0100-1-1 Dunaj č.3 – OR Polder.

Žiadame rybárov, aby si riadne a správne prečítali podmienky rozhodnutia, najmä bod 5, kde je povinnosť loviaceho, ak ide autom, nahlásiť túto skutočnosť Štátnej ochrane prírody formou SMS správy na tel. číslo:

0903 298 333

a počkať na spätnú potvrdzujúcu SMS kde povolí vjazd na daný revír. Zároveň Vám prikladáme podmienky rozhodnutia, prístupovú cestu a vyznačené miesta s povolením výkonu rybárskeho
práva.

Ďalej túto informáciu nájdete aj v časti revíry pod 1-0100-1-1 Dunaj č.3 – OR Polder > LINK