TEST stránka

Výdaj povolení na rybolov pri dodržaní prísnych opatrení proti COVID – 19:

  • člen musí mať na tvári rúško, ktoré prekrýva ústa a nos
  • v mieste predaja môžu byť maximálne 2 členovia, ďalší môže vstúpiť až po odchode jedného z nich
  • povinnosť rozostupu minimálne 2 metre od seba
  • povinnosť dodržiavania hygienických opatrení
  • členom sa odporúča mať ochranu rúk – rukavice