VČS program 2018

Výbor MO1 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. apríla 2018 o 17,30 hod. v priestoroch ZŠ Dudová 2 s nasledovným programom :

 1. Prezentácia medzi 17,00 hod. – 17,30 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO1 za rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO1
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85101 – 85107.

Každý člen MO1 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

MUDr. Ján Kupecký

predseda MO1


Výbor MO2 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 o 10,00 hod. v bufete Vyza na hrádzi s nasledovným programom : Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85110 ( Jarovce, Rusovce, Čunovo )

 1. Prezentácia medzi 9,30 hod. – 10,00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO2 za rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Voľba výboru MO2
 8. Voľba delegátov na MK
 9. Prestávka
 10. Oznámenie výsledku volieb
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Každý člen MO2 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta

predseda MO2


Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2018 o 10,00 hod. v bufete Vyza s nasledovným programom :

 1. Prezentácia medzi 9,30 hod. – 10,00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO3 za rok 2017 a plán úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO3
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska ( okrem PSČ 85101 – 85107, 85110 )

Každý člen MO3 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta

poverený predseda MO3