Vyjadrenie podpory – pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení štatutárni zástupcovia SRZ, vážení členovia SRZ, vážení zamestnanci SRZ,

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku:

-- > LINK < --

Nakoľko podpora cez SLOV-LEX sa ukázala byť trochu zložitejšia ako sme očakávali, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu vyplneným údajov (bez potreby registrácie a vyhľadávania samotných pripomienok) a odoslaním Vašej podpory.

Zároveň Vás prosíme o zdieľanie tohto odkazu, či už na svojich webových stránkach alebo FB a preposlanie tohto odkazu čo najväčšiemu počtu ľudí.

S pozdravom:

  • Mgr. Barbora Roobová
  • Organizačno-právny referent
  • Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
  • Andreja Kmeťa 20,010 55 Žilina
  • 041/507 36 25 ,0948 151 657