Zahajovacie preteky – 2022.máj

Zahajovacie preteky :

  • štrkovisko Zrkadlový háj : 1.5.2022 ( dospelí a deti)
  • štrkovisko Rusovce : 8.5.2022 ( deti)

Propozície a termín predaja povolení na preteky budú členom oznámené dodatočne.