ZÁKON č. 216/2018 Z.z. z 13. júna 2018

<p>o rybárstve a o doplnení zákona č. <a class="gmail-m_-2834118431519235907gmail-citacnyOdkazJednoduchy" title="Odkaz na predpis alebo ustanovenie" href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0066cc;">455/1991 Zb.</span></a> o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov</p> <p style="text-align: left;">