Schválenie nového zákona o rybárstve

<p style="text-align: left;">V stredu, dňa 13.6.2018 bol v NR SR definitívne schválený nový rybársky zákon, ktorý aj naďalej zachováva výkon rybárskeho práva na vodných tokoch (tak ako v súčasnosti – §4 ods. 3) v prospech Slovenského rybárskeho zväzu.</p> <p style="text-align: left;"><strong>Týmto mailom by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí akoukoľvek formou pomohli k tomuto významnému medzníku v rybárskom živote a pomohli v tak ťažkej politickej situácii k tomu, že budeme mať nový, moderný zákon.</strong> Či už to bolo formou nadväzovania osobných rokovaní s poslancami NR SR, pripomienkovaním zákona počas jeho formovania, spoluprácou s MŽP SR, alebo podporou Petície počas zberania podpisov či už v rámci ZO SRZ, alebo individuálnou aktivitou.</p> <p style="text-align: left;">Zákon nadobudne účinnosť od 1.1.2019 a jeho definitívnu podobu Vám už čoskoro prinesieme na našej stránke <a href="http://www.srzrada.sk/" target="_blank" rel="noopener">www.srzrada.sk</a>.</p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #008080;"><strong>Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina</strong></span></p> <p style="text-align: left;">