zarybnenie – šťuka

  • Dnes nám bola zo strany Rady SRZ dodaná šťuka severná v množstve 350 kg.
  • Vysadená bola do Chorvátskeho kanála – 150 kg a 200 kg do Rusovecko-Jaroveckej sústavy ramien.