Zoznam kandidátov vo výboru MsO

Zoznam kandidátov do výboru MsO SRZ Bratislava V.

1. Benovič Ladislav
2. Božík Andrej
3. Gubric Jaroslav
4. Jankovič Miroslav
5. Jankovičová Marianna
6. Kotlár Titus
7. Kupecký Ján
8. Radovič Pavol
9. Rybár Marek
10. Rybár Rastislav
11. Šebesta Dušan
12. Šebesta Marek
13. Šindler Martin
14. Tima Marek
15. Topor Tomáš

Neplatný návrh: Božík Peter – právoplatné disciplinárne rozhodnutie II. stupňového orgánu – dočasné vylúčenie na 1 rok

Zoznam kandidátov do kontrolnej komisie pri MsO:

  1. Bubák Miloš
  2. Hlinický František
  3. Maršovský Tibor

Zoznam delegátov na Snem SRZ:

  1. Jankovič Miroslav
  2. Jankovičová Marianna
  3. Rybár Rastislav
  4. Šindler Martin